Zakoni

 • Zakon o energiji
  (NN 120/12, 14/14, 102/15)
 • Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji
  (NN 138/21)
   

Pravilnici

 • Pravilnik o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije
  (NN 88/12)
  Napomena: Ovaj se pravilnik primjenjuje do stupanja na snagu pravilnika iz članka 25. Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (NN 100/15, 123/16-ne vrijedi, 131/17) ako pojedine njegove odredbe nisu u suprotnosti s odredbama Zakona.

Uredbe

 • Uredba o kriterijima za plaćanje umanjene naknade za obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneracij
  (NN 57/20)
 • Uredba o kvotama za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracija 
  (NN 57/20)