Zakoni

Pravilnici

 • Pravilnik o korištenju arhivskog gradiva
  (NN 67/99)
 • Pravilnik o evidencijama u arhivima
  (NN 90/02, 106/07)
 • Pravilnik o predaji arhivskog gradiva arhivima
  (NN 90/02)
 • Pravilnik o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanju arhivskog gradiva
  (NN 90/02)
 • Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva
  (NN 63/04, 106/07)
 • Pravilnik o uvjetima smještaja, opreme, zaštite i obrade arhivskog gradiva, broju i strukturi stručnog osoblja arhiva
  (NN 65/04)