Zakoni

 • Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti
  (NN 17/19, 98/19)
   

Uredbe

 • Uredba o osnivanju Hrvatske knjižnice za slijepe
  (NN 115/99)

Pravilnici

 • Pravilnik o upisniku knjižnica i knjižnica u sastavu
  (NN 139/98, 25/17)
 • Pravilnik o matičnoj djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj
  (NN 43/01)
 • Pravilnik o reviziji i otpisu knjižnične građe
  (NN 21/02) - pretraži NN
 • Pravilnik o zaštiti knjižnične građe
  (NN 52/05)

Standardi

 • Standardi za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj
  (NN 58/99)
 • Standardi za školske knjižnice
  (NN 34/00)
 • Standardi za visokoškolske knjižnice u Republici Hrvatskoj (»Vjesnik bibliotekara Hrvatske«, 33, 1 – 4 (1990), str. 21 – 226)

 • Hrvatski standardi za specijalne knjižnice (»Vjesnik bibliotekara Hrvatske«, 35, 3 – 4 (1992), str. 258 – 269; »Glasnik Ministarstva kulture i prosvjete«, 5 (1993), str. 12 – 14)