Zakoni

Uredbe

 • Uredba o sadržaju i metodologiji izrade programa održivog razvitka otoka, sa sadržajem i metodologijom izrade programa održivog razvitka otoka
  (NN 94/02)

Pravilnici

 • Pravilnik o otočnim razvojnim pokazateljima i postupku vrednovanja razvijenosti otoka
  (NN 127/21)
 • Pravilnik o metodologiji ustrojavanja i vođenja Registra otoka ( NN 75/20
 • Pravilnik o sastavu i zadaćama Povjerenstva za otoke
  (NN 48/03)
 • Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu ostvarivanja prava na besplatni javni otočni cestovni prijevoz
  (NN 35/11)
 • Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu označavanja proizvoda oznakom »Hrvatski otočni proizvod«
  (NN 72/16)
 • Državni program zaštite i korištenja malih, povremeno nastanjenih i nenastanjenih otoka i okolnog mora
 • Državni program uređenja posjedovne i vlasničkopravne evidencije (katastra i zemljišnih knjiga) na otocima
  (NN 7/00)

Ostali propisi

 • Državni program uređenja posjedovne i vlasničkopravne evidencije (katastra i zemljišnih knjiga) na otocima
  (NN 7/00)