Zakoni

Uredbe

 • Uredba o postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra
  (NN 8/04, 82/05)
 • Uredba o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru
  (NN 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11, 83/12)
 • Uredba o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru
  (NN 36/04, 63/08)
 • Uredba o razvrstavanju luka otvorenih za javni promet i luka posebne namjene
  (NN 110/04, 82/07)
 • Uredba o uvjetima kojima moraju udovoljavati luke
  (NN 110/04)

Pravilnici

 • Pravilnik o evidentiranju i obilježavanju pomorskog dobra
  (NN 29/05)
 • Pravilnik o Upisniku koncesija na pomorskom dobru
  (NN 176/04)
 • Pravilnik o kriterijima za produženje roka trajanja koncesije
  (NN 112/07)
 • Pravilnik o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja, način plaćanja veza, uvjete korištenja, te određivanja maksimalne visine naknade i raspodjele prihoda
  (NN 94/07, 79/08)

Morske luke

 • Naredba o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Dubrovačko-neretvanske županije
  (NN 32/11)
 • Naredba o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Istarske županije
  (NN 32/11)
 • Naredba o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Županije ličko-senjske
  (NN 5/97, 36/03, 55/03-ispravak, )
 • Naredba o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području  Primorsko-goranske županije
  (NN 32/11)
 • Naredba o razvrstaju luke Rijeka
  (NN 37/96)
 • Naredba o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Županije splitsko-dalmatinske
  (NN 102/96, 3/02, 112/03)
 • Naredba o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Županije šibensko-kninske
  (NN 159/04)
 • Naredba o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Županije zadarsko-kninske
  (NN 156/04, 161/04-ispravak, 35/08, 53/09)

Lučke uprave

 • Zakon o lučkim kapetanijama
  (NN 124/97)
 • Pomorski zakonik
  (NN 181/0476/07146/0861/11, 56/13, 26/15, 17/19)
 • Odluka o osnivanju Lučke uprave Dubrovnik
  (NN 19/97 21/02)
 • Odluka o osnivanju Lučke uprave Ploče
  (NN 19/97)
 • Odluka o osnivanju Lučke uprave Rijeka
  (NN 42/96, 26/02, 54/02, 72/07)
 • Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni Odluke o osnivanju Lučke uprave Senj
  (NN 133/07)
 • Odluka o osnivanju Lučke uprave Split
  (NN 45/97, 155/98, 72/11)
 • Uredba o osnivanju Lučke uprave Šibenik
  (NN 174/04)
 • Odluka o osnivanju Lučke uprave Zadar
  (NN 19/97 i 67/02, 132/06, 127/07)
 • Pravilnik o rukovanju opasnim tvarima, uvjetima i načinu obavljanja prijevoza u pomorskom prometu, ukrcavanja i iskrcavanja opasnih tvari, rasutog i ostalog tereta u lukama, te načinu sprječavanja širenja isteklih ulja u lukama
  (NN 51/05, 127/10)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu održavanja reda u lukama i na ostalim dijelovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske
  (NN 90/05, 10/08, 155/08, 127/10, 80/12)
 • Uredba o određivanju luka otvorenih za međunarodni promet
  (NN 8/06)
 • Pravilnik o uvjetima za izdavanje odobrenja za polaganje cjevovoda i održavanje podmorskih kabela i cjevovoda u epikontinentalnom pojasu Republike Hrvatske
  (NN 126/07)
 • Pravilnik o vrstama morskih plaža i uvjetima koje moraju zadovoljiti
  (NN 50/95)
 • Pravilnik o oznakama i načinu označavanja na plovnim putovima u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske
  (NN 50/07)
 • Pravilnik o brodicama i jahtama
  (NN 27/05, 57/06, 80/07, 3/08, 18/09, 56/10 , 97/12, 137/13, 18/16, 72/17)