• Zakon o elektroničkim komunikacijama
  (NN 73/08, 90/11, 113/12, 80/13, 71/14)
 • Pravilnik o namjeni radiofrekvencijskog spektra
  (NN 136/08, 17/10, 118/10, 119/10-ispravak, 87/11, 53/12)
 • Pravilnik o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili građevine
  (NN 42/09, 39/11)
 • Pravilnik o načinu i uvjetima pristupa i zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme
  (NN 136/11, 44/12-ispravak)
 • Pravilnik o tehničkim uvjetima i uvjetima uporabe za objekte i tehničku opremu kabelske televizije
  (NN 83/95, 29/97)
 • Pravilnik o tehničkim uvjetima za kabelsku kanalizaciju
  (NN 114/10, 29/13)
 • Pravilnik o tehničkim i uporabnim uvjetima za svjetlovodne distribucijske mreže
  (NN 108/10)
 • Pravilnik o javnim telekomunikacijama u nepokretnoj mreži
  (NN 58/95)
  Vidi: čl. 18. Pravilnika o numeriranju i adresiranju u javnim telekomunikacijama i plaćanju naknade (NN 85/01)
 • Pravilnik o potvrdi i naknadi za pravo puta
  (NN 152/11)
 • Pravilnik o načinu i uvjetima pristupa i  zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme
  (NN 36/16)