• Zakon o elektroničkom potpisu
  (NN 10/02, 80/08)
 • Pravilnik o tehničkim pravilima i uvjetima povezivanja sustava certificiranja elektroničkih potpisa
  (NN 89/02)
 • Uredba o djelokrugu, sadržaju i nositelju poslova certificiranja elektroničkih potpisa za tijela državne uprave
  (NN 146/04)
 • Pravilnik o izradi elektroničkog potpisa, uporabi sredstava za izradu elektroničkog potpisa općim i posebnim uvjetima poslovanja za davatelje usluga izdavanja vremenskog žiga i certifikata
  (NN 107/10)