Građevni proizvodi

Zgradarstvo

Nosiva konstrukcija

 • Tehnički za građevinske konstrukcije
  (NN 17/17, 75/20, 7/22)
 • Tehnički propisi za staklene konstrukcije
  (NN 53/17)

Danom stupanja na snagu Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije prestaju važiti slijedeći tehnički propisi:

 • Tehnički propis za zidane konstrukcije
  (NN 01/07)
  Obzirom da je skup nizova normi HRN EN 1990., HRN EN 1991, HRN EN 1996, HRN EN 1997 i HRN EN 1998 dostupan zajedno s nacionalnim dodacima za primjenu od 31. prosinca 2012. godine, projekti zidanih konstrukcija se (uzimajući u obzir članak 17. stavak 2. Tehničkog propisa za zidane konstrukcije) smiju projektirati u skladu s tim nizovima normi.
 • Tehnički propis za drvene konstrukcije
  (NN 121/07, 58/09, 125/10, 136/12)
  Obzirom da se očekuje da skup nizova normi HRN EN 1990., HRN EN 1991., HRN EN 1995., HRN EN 1997 i HRN EN 1998 bude dostupan zajedno s nacionalnim dodacima za primjenu od 30. lipnja 2013. godine, projekti drvenih konstrukcija morat će se izrađivati u skladu s tim nizovima normi nakon toga datuma. Glavni projekti izrađeni u skladu s priznatim tehničkim pravilima na način određen Tehničkim propisom za drvene konstrukcije valjani su dokument za upravne i druge postupke odobravanja početka građenja te početak građenja do 31. prosinca 2013. godine.
 • Tehnički propis za čelične konstrukcije
  (NN 112/08, 125/10, 73/12, 136/12)
  Obzirom da je skup nizova normi HRN EN 1990, HRN EN 1991, HRN EN 1993, HRN EN 1997 i HRN EN 1998 dostupan zajedno s nacionalnim dodacima za primjenu od 30. travnja 2013. godine, projekti čeličnih konstrukcija se mogu izrađivati u skladu s tim nizovima normi nakon toga datuma, a moraju se projektirati u skladu s tim nizovima normi nakon 30. lipnja 2013. godine. Glavni projekti izrađeni u skladu s priznatim tehničkim pravilima na način određen Tehničkim propisom za čelične konstrukcije valjani su dokument za upravne i druge postupke odobravanja početka građenja te početak građenja do 31. prosinca 2013. godine.
 • Tehnički propis za spregnute konstrukcije od čelika i betona
  (NN 119/09, 125/10, 136/12)
  Obzirom da je skup nizova normi HRN EN 1990, HRN EN 1991, HRN EN 1992, HRN EN 1993, HRN EN 1994, HRN EN 1997 i HRN EN 1998 dostupan zajedno s nacionalnim dodacima za primjenu od 30. travnja 2013. godine, projekti spregnutih konstrukcija od čelika i betona mogu se izrađivati u skladu s tim nizovima normi nakon toga datuma., a moraju se projektirati u skladu s tim nizovima normi nakon 30. lipnja 2013. godine. Glavni projekti izrađeni u skladu s priznatim tehničkim pravilima na način određen Tehničkim propisom za spregnute konstrukcije od čelika i betona valjani su dokument za upravne i druge postupke odobravanja početka građenja te početak građenja do 31. prosinca 2013. godine.
 • Tehnički propis za betonske konstrukcije
  (NN 139/09, 14/10, 125/10, 136/12)
  Obzirom da je skup nizova normi HRN EN 1990., HRN EN 1991, HRN EN 1992, HRN EN 1997 i HRN EN 1998 dostupan zajedno s nacionalnim dodacima za primjenu od 30. travnja 2013. godine, projekti betonskih konstrukcija mogu se izrađivati u skladu s tim nizovima normi nakon toga datuma, a moraju se projektirati u skladu s tim nizovima normi nakon 30. lipnja 2013. godine. Glavni projekti izrađeni u skladu s hrvatskim prednormama na način određen Tehničkim propisom za betonske konstrukcije valjani su dokument za uprave i druge postupke odobravanja početka građenja te početak građenja do 31. prosinca 2013. godine.
 • Tehnički propis za aluminijske konstrukcije
  (NN 80/13)

Glavni projekt građevine u kojemu je tehničko rješenje građevinske konstrukcije dano u skladu s tehnički propisima koji su važili do dana stupanja na snagu Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije smatra se valjanim dokumentom za izdavanje akata na temelju kojega se odobrava građenje ako je zahtjev za izdavanje tog akta zajedno s glavnim projektom podnesen u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije. Norme iz popisa sadržanih u tehničkim propisima koji su važili do dana stupanja na snagu Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije koje se odnose na neusklađeno područje građevnih proizvoda primjenjuju se do donošenja posebnog propisa kojim se uređuju građevni proizvodi ukoliko nisu u suprotnosti s Tehničkim propisom o građevnim proizvodima (Narodne novine, br. 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11 i 130/12, 81/13, 136/14 i 119/15).

Strojarske instalacije

 • Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada
  (NN 3/07)
 • Tehnički propis za dimnjake u građevinama
  (NN 3/07)
 • Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada
  (NN 110/08)

Električne instalacije

Prometna infrastruktura

 • Tehnički propis za asfaltne kolnike
  (NN 48/21)