• Državni plan za zaštitu voda
  (NN 8/99)
  Vidi: čl.62.Uredbe o standardu kakvoće voda (NN 89/10)
 • Uredba o standardu kakvoće voda
  (NN 89/10)
 • Pravilnik uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta
  (NN 66/11, 47/13)
 • Odluka o određivanju osjetljivih područja
  (NN 81/10)
 • Uredba o kakvoći voda za kupanje
  (NN 51/10)
 • Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 87/10)-NE VAŽI
 • Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda  (NN 80/13)
 • Pravilnik o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda
  (NN 3/11)