Zakoni

 • Zakon o vodama
  (NN 66/19, 84/21)
 • Zakon o vodnim uslugama
  (NN 66/19)
 • Strategija upravljanja vodama
  (NN 91/08)

Pravilnici

 • Pravilnik o o izdavanju vodopravnih akata
  (NN 9/20, 39/22)
 • Pravilnik o postupku i obavljanju obveznog informiranja javnosti i sudjelovanja korisnika voda u izradi planskih osnova upravljanja vodama
  (NN 70/08)
 • Pravilnik o sadržaju, postupku i metodologiji donošenja Strategije upravljanja vodama i Plana upravljanja vodnim područjima, načinu konzultiranja i informiranja javnosti i sastavu Savjeta vodnog područja
  (NN 3/11)
 • Pravilnik o izradi Vodogospodarske osnove Hrvatske
  (NN 120/03)
 • Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja vodne dokumentacije
  (NN 120/10)
 • Pravilnik o izdavanju vodopravnih akata
  (NN 78/10, 79/13, 9/14)
 •  

Uredbe i Odluke

 • Uredba o standardu kakvoće voda
  (NN 96/19)
 • Odluka o određivanju ranjivih područja u Republici Hrvatskoj
 • Uredba o uvjetima davanja koncesija na gospodarsko korištenje voda
  (NN 89/10)
 • Pravilnik o visini naknade najma, zakupa, služnosti i građenja na javnom vodnom dobru
  (NN 89/10, 88/11)