Zakoni

 • Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda
  (NN 16/19)
 • Zakon o sustavu civilne zaštite
  (NN 82/15, 118/18, 31/20, 20/21)
 • Zakon o sustavu obrane od tuče
  (NN 53/0155/07-Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-l-1108/2002 od 16.svibnja.2007.)

Odluke

 • Odluka o donošenju Strategije upravljanja rizicima od katastrofa do 2030. godine i Akcijskog plana upravljanja rizicima od katastrofa za razdoblje do 2024. godine
  (NN 122/22)

Pravilnici

 • Pravilnik o registru šteta od prirodnih nepogoda 
  (NN 65/19)
 • Pravilnik o operativnom djelovanju sustava obrane od tuče
  (NN 36/02)
 • Pravilnik o tehničkim uvjetima za djelovanje sustava obrane od tuče
  (NN 75/02)