• Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda
  (NN 73/97)
  Vidi: čl.65. st.2. Zakona o zaštiti i spašavanju (NN 174/04)
 • Metodologija za procjenu štete od elementarnih nepogoda
  (NN 96/98)
 • Zakon o sustavu obrane od tuče
  (NN 53/01, 55/07-Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-l-1108/2002 od 16.svibnja.2007.)
 • Pravilnik o operativnom djelovanju sustava obrane od tuče
  (NN 36/02)
 • Pravilnik o tehničkim uvjetima za djelovanje sustava obrane od tuče
  (NN 75/02)
 • Pravilnik o izmjenama Pravilnika o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti vodoistražnih radova i drugih hidrogeoloških radova, preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava te upravljanja detaljnim građevinama za melioracijsku odvodnju i vodnim građevinama za navodnjavanje (NN 126/12)