• Zakon o nadzoru državne granice
  (NN 173/03, 141/06, 8/07, 40/07,146/08, 130/11)
 • Uredba o graničnim prijelazima u Republici Hrvatskoj
  (NN 97/96, 7/98, 81/99, 91/99, 110/99, 49/00, 69/00, 79/05)
 • Uredba o standardima i uvjetima koje moraju ispunjavati granični prijelazi za sigurno i ekonomično obavljanje granične kontrole
  (NN 141/04)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu određivanja područja graničnog prijelaza
  (NN 150/04)
 • Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu postavljanja propisanih znakova i signalizacije na graničnim prijelazima i uz državnu granicu
  (NN 56/06)