• Zakon o privatnoj zaštiti
  (NN  16/20)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe tehničke zaštite
  (NN 198/03)
 • Pravilnik o sadržaju i izgledu čuvarske i zaštitarske iskaznice te iskaznice zaštitara- tehničara
  (NN 31/11)
 • Pravilnik o obavljanju detektivskih poslova
  (NN 40/98)
 • Pravilnik o prostornim i tehničkim uvjetima koje mora ispunjavati  poslovni prostor u kojem se obavlja djelatnost privatne zaštite
  (NN 120/21)
 • Zakon o zaštiti osobnih podataka
  (NN 103/03, 118/06, 41/08,130/11)
 • Uredba o načinu vođenja i obrascu evidencije o zbirkama osobnih podataka
  (NN 105/04)
 • Uredba o načinu pohranjivanja i posebnim mjerama tehničke zaštite posebnih kategorija osobnih podataka
  (NN 139/04)
 • Zakon o oružju
  (NN 63/07, 146/08-ispravak, 59/12)
 • Pravilnik o posebnim uvjetima za proizvodnju, smještaj i promet oružja i streljiva, popravljanje i prepravljanje oružja te vođenje civilnih strelišta
  (NN 69/08, 88/09, 53/11,70/11, 81/11- ispravak)