• Zakon o zaštiti i spašavanju
  (NN 174/04, 79/07, 38/09, 127/10)
 • Plan zaštite i spašavanja na području Republike Hrvatske
  (NN 96/10)
 • Pravilnik o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja  (NN 30/14, 67/14)
 • Pravilnik o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (NN 38/08)
 • Uredba o jedinstvenim znakovima za uzbunjivanje
  (NN 13/06, 49/06)
 • Pravilnik o postupku uzbunjivanja stanovništva
  (NN 47/06, 110/11)
 • Pravilnik o službenoj iskaznici i znački inspektora zaštite i spašavanja, inspektora za vatrogastvo i službenika Državne uprave za zaštitu i spašavanje s posebnim ovsaltima i odgovornostima
  (NN 18/06)