• Zakon o eksplozivnim tvarima
  (NN 178/04, 109/07, 67/08, 144/10)
 • Pravilnik o načinu označavanja eksplozivnih tvari
  (NN 121/05, 139/10, 51/13)
 • Pravilnik o tehničkim zahtjevima za eksplozivne tvari
  (NN 146/05, 119/07, 55/13)
 • Popis Hrvatskih normi za primjenu Pravilnika o tehničkim zahtjevima za eksplozivne tvari
  (NN 42/08)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe sigurnosnih mjera kod skladištenja eksplozivnih tvari
  (NN 26/09, 41/09-ispravak, 66/10)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu proizvodnje eksplozivnih tvari
  (NN 55/09)
 • Pravilnik o dozvoli za miniranje
  (NN 57/06, 21/07, 119/07)
 • Rješenje o utvrđivanju cijene obrasca dozvole za miniranje
  (NN 21/07)
 • Pravilnik o prostornim, tehničkim i sigurnosnim zahtjevima koje moraju zadovoljiti prodavaonice pirotehničkim sredstvima
  (NN 141/08, 65/10)
 • Pravilnik o sigurnosnim zahtjevima za pirotehnička sredstva te uvjetima za njihovu podjelu
  (NN 34/10)
 • Pravilnik o izvođenju javnih vatrometa
  (NN 131/08, 69/12)
 • Pravilnik o stručnom osposobljavanju osoba za rukovanje eksplozivnim tvarima
  (NN 134/08, 97/10)
 • Uredba o osnivanju Agencije za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom
  (NN 62/02, 98/06, 91/11)
 • Ex - Agencija www.ex-agencija.hr