Capital-Ing zapošljava diplomiranog inženjera arhitekture

Radi povećanog opsega posla, Capital-Ing traži djelatnika/icu (diplomiranog inženjera arhitekture) za stalni radni odnos, a vezano uz poslove projektiranja u okviru javnih projekata financiranih sredstvima EU fondova.
 
Dugoročni cilj je osposobiti osobu za samostalno projektiranje različitih vrsta javnih građevina u funkciji projektanta i/ili glavnog projektanta u okviru svih zadaća struke.
 
Više na ovoj POVEZNICI.