• Povećaj tekst
  • Smanji tekst
  • Negativni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Čitljiv font
  • Reset

15/09/2020

Hrvatska komora arhitekata objavljuje natječaj za izbor stručnog tajnika

Hrvatska komora arhitekata raspisuje natječaj za  izbor stručnog tajnika (m/ž)

Rok prijave: 30.9.2020. 24h

Opis radnog mjesta

Stručni tajnik (m/ž) – 1 izvršitelj, stručni poslovi Hrvatske komore arhitekata vezani uz promicanje i unapređenje arhitektonske struke, sukladno zakonskim propisima, odlukama i aktima Komore

- rad na neodređeno vrijeme, probni rad 3 mjeseca, na puno radno vrijeme

Opis posla:

1.            Potpora i informiranje članstva i investitora vezana uz stručna pitanja iz područja arhitekture

2.            Obavljanje stručnih poslova Hrvatske komore arhitekata kako bi se ispunila svrha kontinuiranog promicanja arhitekture i unapređenja arhitektonske djelatnosti u cjelini

3.            Koordinacija i stručna suradnja (razvoj struke) Komore i srodnih strukovnih udruženja (državne institucije, udruge, srodne komore u Hrvatskoj, komore i udruženja arhitekata u svijetu, ostale međunarodne institucije, znanstvene ustanove i sl.)

4.            Stručni razvoj i provedba Programa SU (predlaganje strateških razvojnih smjernica SU te predlaganje i provedba aktivnosti SU) u svrhu razvoja arhitektonske struke te informiranje provoditelja, polaznika i sponzora – poslovi voditelja SU

5.            Obavljanje stručnih poslova vezanih uz natječaje – poslovi voditelja natječaja

6.            Stručni razvoj izdavačke djelatnosti Komore (predlaganje koncepcija i sadržaja priručnika, zbornika normi, i sl.)

7.            Stručno informiranje članstva u segmentu promicanja i unapređenja arhitektonske struke (posebice kroz web portal, društvene mreže i elektronski glasnik)

8.            Izrada akata iz područja stručne djelatnosti Komore i članova Komore, provođenja natječaja i stručnog usavršavanja (Pravilnik o stručnom usavršavanju, Pravilnik o natječajima, …)

9.            Praćenje, potpora i provođenje međunarodnih stručnih aktivnosti Komore

10.          Stručna potpora svim tijelima i radnim tijelima Komore

11.          Izrada planova i izvješća iz svojeg djelokruga rada

12.          Obavljanje drugih poslova Komore, po nalogu predsjednika i/ili glavnog tajnika Komore.

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije - stručni uvjeti

-              završeni diplomski sveučilišni studij arhitektonske struke

-              najmanje 5 godina radnog iskustva

-              visok stupanj organizacijskih, upravljačkih i menadžerskih sposobnosti

-              visok stupanj samoinicijativnosti i preuzimanja odgovornosti

-              visok stupanj praktičnog poznavanja svih segmenata arhitektonske profesije (arhitektonsko       projektiranje, prostorno I urbanističko planiranje, stručni nadzor, natječaji, provođenje SU,     vođenje projekata I sl.)

-              visok stupanj poznavanja zakonodavnog sustava prostornog uređenja i gradnje

-              izvrsne komunikacijske sposobnosti i izvrsnost u poslovnoj korespondenciji

-              napredno znanje rada na računalu

-              aktivno služenje engleskim jezikom u govoru i pismu (prednost poznavanje još jednog stranog jezika, poželjno njemački)

• obvezan probni rad u trajanju od 3 mjeseca.

Kandidati su dužni priložiti sljedeće dokumente:

• prijavu na javni natječaj (obavezno navesti osobne podatke podnositelja prijave - ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, e- mail adresa i broj telefona kao podatke nužne za kontaktiranje s kandidatima.
Sva komunikacija poslodavca prema kandidatu bit će obavljena isključivo putem navedene email adrese i tel. broja.);

• životopis;

• preslik diplome;

• preslik domovnice;

• dokaz o radnom stažu (preslik radne knjižice s osobnim podacima i podacima o radnom stažu do 1.9.2020. ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje ili elektronički zapis, u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje);

• dokaz o radnom iskustvu (potvrda ranijeg poslodavca o radnom iskustvu ostvarenom na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke)

• preslik uvjerenja o nekažnjavanju, ne starije od 6 (šest) mjeseci od dana objave ovog natječaja;

 

Na javni natječaj ravnopravno se mogu javiti osobe oba spola.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži dokumente i priloge navedene u javnom natječaju.

Kandidatima prijavljenim na javni natječaj smatrat će se samo osobe koje podnesu pravovremenu i urednu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Zakašnjele i nepotpune prijave na javni natječaj neće se razmatrati.

Javni natječaj bit će objavljen na web stranici Hrvatske komore arhitekata (www.arhitekti-hka.hr), na web portalu www.posao.hr .

 

Rok za podnošenje prijave je 14 (četrnaest) dana od dana objave natječaja.

Početak rada (očekivani): 15.10.2020.god.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta podnose se do 30. rujna 2020.god., na e-mail adresu: arhitekti@arhitekti-hka.hr, s naznakom: Prijava na javni natječaj za izbor stručnog tajnika ili na adresu:

Hrvatska komora arhitekata

Ulica grada Vukovara 271/II

10000 Zagreb