Javni natječaj za izbor stručnog referenta Hrvatske komore arhitekata (m/ž) - rad na određeno vrijeme

Opis poslova:

-       administrativna i logistička podrška aktivnostima tijela Komore (Skupština, Upravni odbor, Nadzorni odbor) - priprema materijala za sjednice, pozivi, evidencija prisutnosti na sjednicama, rezervacija dvorane, rezervacija smještaja prema potrebi, slanje dopisa, priprema izvješća i sl.

-       administrativna i logistička podrška aktivnostima područnih odbora, odbora i  povjerenstava Komore (pozivi, evidencije, priprema materijala, dopisi, zapisnici, izvješća i sl.),

-       administrativna i logistička podrška stručnom savjetniku/voditelju natječaja vezano uz natječaje,

-       administrativna i logistička podrška predsjedniku Centra za mirenje i aktivnostima Centra za mirenje pri Komori (pozivi, evidencije, priprema materijala, dopisi, izvješća, i sl.),

-       izrada mjesečnih i godišnjih izvješća o radu tijela, odbora i povjerenstava,

-       prisustvovanje sjednicama i pisanje zapisnika,

-       vođenje evidencije prisustvovanja članova na sjednicama za obračun naknada sukladno Odluci o visini naknada za rad u tijelima Komore,

-       izrada planova i izvješća iz svojeg djelokruga rada,

-       obavljanje drugih operativnih poslova Komore, po nalogu predsjednika i/ili glavnog tajnika Komore.

 

   Uvjeti koje trebaju zadovoljavati kandidati:

-          SSS/VŠS (ekonomske ili upravno-pravne struke)

-          Minimalno 2 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

-          Visok stupanj samoinicijativnosti i preuzimanja odgovornosti

-          Izvrsne komunikacijske sposobnosti i izvrsnost u poslovnoj korespondenciji

-          Napredno znanje rada na računalu

-          Aktivno služenje engleskim jezikom u govoru i pismu

-          Sklonost timskom radu

-          Prednost imaju kandidati sa poznavanjem upravnog postupka

Početak rada:

-          01.01.2019. god.         

 

Uz prijavu na natječaj kandidati su obavezni dostaviti:

-          životopis

-          dokaz o stručnoj spremi

-          dokaz o radnom stažu (Elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

-          dokaz o radnom iskustvu

 

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 15 dana od dana objave poštom na adresu: Hrvatska komora arhitekata, Ulica grada Vukovara 271/II, 10 000 Zagreb ili na e-mail adresu: arhitekti@arhitekti-hka.hr., s naznakom: Prijava na javni natječaj za izbor stručnog referenta.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja biti će pozvani na razgovor i prethodnu provjeru znanja i sposobnosti.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Hrvatska komora arhitekata pridržava pravo poništenja natječaja odnosno pravo ne odabrati niti jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

Hrvatska komora arhitekata

Zagreb, Ulica grada Vukovara 271/II