Studio FM Arhitektura d.o.o. zapošljava arhitekta / projektanta

Za izradu projektne dokumentacije - javni urbanističko arhitektonski natječaji, idejna rješenja, idejni, glavni i izvedbeni projekti, koordinacija i komunikacija sa sudionicima u procesu projektiranja i gradnje (suradnici, javnopravna tijela, gradilište) traži se suradnik/ca.
 
Više na ovoj POVEZNICI.