Članovi Komore u mirovanju

1. Abramović Željka

dipl.ing.arh., 1947
ovlaštena arhitektica

2. Ahel Karmela

dipl.ing.arh., 1833
ovlaštena arhitektica

3. Ahmetović Štemberger Mladena

mag.ing.arch., 3951
ovlaštena arhitektica

4. Alagušić Ana

mag.ing.arch., 4270
ovlaštena arhitektica

5. Alaniz Marijan

dipl.ing.arh., 2469
ovlaštena arhitektica

6. Aleksić Matijević Anamarija

dipl.ing.arh., 2388
ovlaštena arhitektica

7. Alfirev Ivana

dipl.ing.arh., 3786
ovlaštena arhitektica

8. Alii Irma

mag.ing.arch., 4610
ovlaštena arhitektica
Modra d.o.o.
Đorđićeva 6/2, Zagreb (10000)
, Fax: 01/4920-651, Mob: 099/3149-225
Email:

9. Aljinović Maja

dipl.ing.arh., 1158
ovlaštena arhitektica

10. Anđel Gordan

dipl.ing.arh., 2012
ovlašteni arhitekt
ovlašteni voditelj građenja arhitektonske struke
Tehnika d.d.
Grada Vukovara 274, Zagreb (10000)
Tel: 01/6301-111,2335-681, Fax: 01/6301-111,6187-701
Email:

11. Anđelić Gordana

dipl.ing.arh., 1270
ovlaštena arhitektica

12. Andraši Željko

dipl.ing.arh., 285
ovlašteni arhitekt

13. Andraši Branka

dipl.ing.arh., 286
ovlaštena arhitektica

14. Anić Mrđen Nina

mag.ing.arch., 4645
ovlaštena arhitektica
Dva Arhitekta d.o.o.
Vlaška 83/1, Zagreb (10000)
, Fax: 01/4500-334
Email:

15. Aničić Branka

dipl.ing.agr.; dr.sc., 577
ovlaštena krajobrazna arhitektica

16. Anin Ante

Dipl.-Ing., 3066
ovlašteni arhitekt

17. Antolić Jurić Ivana

dipl.ing.arh., 2740
ovlaštena arhitektica

18. Antoš Žganec Olga

dipl.ing.arh., 509
ovlaštena arhitektica
ovlaštena arhitektica urbanistica

19. Antunović Zdenko

dipl.ing.arh., 1876
ovlašteni arhitekt

20. Antunović Branka

dipl.ing.arh., 1195
ovlaštena arhitektica

21. Anzulović Margarita

dipl.ing.arh., 2295
ovlaštena arhitektica

22. Arači Gordan

dipl.ing.arh., 2937
ovlašteni arhitekt

23. Arnerić Ante

dipl.ing.arh., 1333
ovlašteni krajobrazni arhitekt

24. Artuković Sandra

dipl.ing.arh., 1299
ovlaštena arhitektica

25. Auf-Franić Hildegard

dipl.ing.arh.; dr.sc., 105
ovlaštena arhitektica

26. Aviani Tonko

dipl.ing.arh., 3362
ovlašteni arhitekt
Ukupan broj članova: 3594
Ukupan broj aktivnih članova: 2703
Ukupan broj članova u mirovanju: 891