• Povećaj tekst
  • Smanji tekst
  • Negativni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Čitljiv font
  • Reset

03/07/2023

Rezultati natječaja za izradu Idejnoga arhitektonskog rješenja "stambene građevine ulice grada Vukovara 259 u Zagrebu"

NATJEČAJ
Opći, prvog stupnja složenosti, anonimni, za realizaciju, u jednom stupnju:
za izradu idejnog arhitektonskog rješenja. “STAMBENE GRAĐEVINE ULICA GRADA VUKOVARA 259 U ZAGREBU“
Registarski broj natječaja je 137-23/ZG-UA/N
 
RASPISIVAČ: Mila Ševo, Nikole Kordića 44, Ljubuški, Bosna i Hercegovina
 
PROVODITELJ NATJEČAJA: Ured ovlaštenog arhitekta Miljenka Bernfesta j.d.o.o., 10000 Zagreb, Trg Drage Iblera 7
 
PREDMET I SVRHA NATJEČAJA:
Dobivanje najboljeg urbanističko-arhitektonskog rješenja “ STAMBENE GRAĐEVINE ULICA GRADA VUKOVARA 259 U ZAGREBU”
 
PRAVO SUDJELOVANJA:
U svojstvu autora pravo sudjelovanja imale su fizičke i pravne osobe i to kao autor pojedinac ili autorska grupa od više članova od kojih najmanje jedan mora biti ovlašteni arhitekt, dipl. ing.arh. ili mag. ing.arch. Ostali uvjeti sudjelovanja bili su određeni UVJETIMA NATJEČAJA.
 
Ocjenjivački sud je radio u sastavu:
Vesna Horvat, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica - Predsjednica O.S.
Irena Marić, dipl.ing.arh., arhitektica
Ivan Ševo
 
Zamjenica člana Ocjenjivačkog suda Gordana Vidović Čobanov, dipl.ing.arh., - ovlaštena arhitektica
 
Tehnička komisija: Lea Lončarević Žibret, dipl.ing.arh., ovl. arh.
 
Tajnik natječaja: Miljenko Bernfest, dipl.ing.arh., ovl. arh.
 
Na natječaj je u propisanom roku pristigao 23 rada, a odlukom ocjenjivačkog suda dodijeljene slijedeće nagrade:
 
 
PRVA NAGRADA u iznosu od = 5.175,00 € (=38.991,00 kn) neto dodjeljuje se radu pod šifrom „05“
Autorica: Jadranka Brekalo
 
 
 
 
DRUGA NAGRADA u iznosu od = 3.881,25 € (=29.243,28 kn) neto dodjeljuje se radu pod šifrom „18“
Autor: Vedran Hubicki
 
 
 
 
TREĆA NAGRADA u iznosu od = 2.587,50 € (=19.495,52 kn) neto dodjeljuje se radu pod šifrom „04“
Autori: Damir Ljutić; Branka Grgić
 
 
 
 
ČETVRTA NAGRADA u iznosu od = 1.293,75 € (=9.747,76 kn) neto dodjeljuje se radu pod šifrom „17“
Autorica: Nikolina Kordun:, dipl.ing.arh.
 
 
 
 
Natječaj je proveden u skladu s odredbama „Pravilnika o natječajima sa područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza“ Hrvatske komore arhitekata i Udruženja hrvatskih arhitekata, (NN 85/14).
Ocjenjivački sud