Rezultati natječaja rekonstrukcije zone Mali Stradun u turističkom komplekstu Babin kuk

RASPISIVAČ I NARUČITELJ NATJEČAJA (u daljnjem tekstu: Raspisivač)

UDRUGA „MaliStradun“,

Čira Carića7, 20000 Dubrovnik.

OIB: 86285408260

telefon:+385912323205

e-mail:  udrugamalistradun@gmail.com

odgovorna osoba: Nikola Sršen,dr.med. dent.,predsjednik

ORGANIZATOR I PROVODITELJ NATJEČAJA (u daljnjem tekstu: Provoditelj)

Studio A d.o.o., Tuškanova 41, Zagreb

OIB: 75866788318

Tel: +385 1 455 11 44

Mob: +385 98 298 386

E-mail: nenad.kondza@gin.hr

Odgovorna osoba Provoditelja: Nenad Kondža, dipl.ing.arh., ovl. arh.

IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG ZADATKA, ODNOSNO PROGRAMA ZA PROVEDBU NATJEČAJA

Društvo arhitekata Dubrovnik

Iva Vojnovića 24,20000Dubrovnik

drustvo.arhitekata.dubrovnik@gmail.com

Romano Duić, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt, Entasisd.o.o.studio za arhitektonsko projektiranje Ulica kraljaTomislava 7A,20000Dubrovnik

Božo Benić,mag.ing.arch.

Ured ovlaštenog arhitekta Božo Benić

Iva Vojnovića 24, 20000 Dubrovnik

VRSTA NATJEČAJA

Opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju, I. stupnja složenosti natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja REKONSTRUKCIJE ZONE MALI STRADUN U TURISTIČKOM KOMPLEKSU BABIN KUK.

PREDMETNATJEČAJA

Predmet natječaja bila je izrada idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja REKONSTRUKCIJE ZONE MALISTRADUN UTURISTIČKOMKOMPLEKSU BABIN KUK.

SVRHA I CILJ PROVEDBE JAVNOG NATJEČAJA

Osnovni cilj natječaja bilo je iznalaženje najboljeg oblikovnog, funkcionalnog, cjelovitog, ekonomičnog i održivog rješenja rekonstrukcije zone Mali Stradun u turističkom kompleksu Babin Kuk, uz uvažavanje i referiranje na oblikovni i prostorni sklop postojeće arhitektonske strukture.

PRAVO SUDJELOVANJA NA NATJEČAJU

U svojstvu autora imala je jedna ili više stručnih fizičkih osoba uz uvjet da je barem jedan od autora natječajnog rada ovlašteni arhitekt ili ovlašteni arhitekt urbanist.

OGLAS O NATJEČAJU

Obavijesti o raspisu i rezultatima natječaja Provoditelj dostavlja udrugama arhitekatai Hrvatskoj komori arhitekata te dnevnom tisku (''Slobodna Dalmacija'')

NATJEČAJNI ELABORAT

Natječajnu dokumentaciju Raspisivač je stavio sudionicima na raspolaganje u digitalnom obliku na poveznicu: https://studio.gin.hr/index.php/s/qdLGtpjjwUzezUj, a za dostavu pitanja natjecatelja otvorio poseban mail natjecaj.malistradun@gmail.com.

ROKOVINATJEČAJA

   Početaknatječaja :  1.2.2019.

Rok za postavljanje pitanja: 19.2.2019.

Rok za odgovore na pitanja :  1.3.2019.

Rok predaje natječajnih radova :  2.4.2019. godine do 16:00 sati bez obzira na  način dostave na adresi:

   Studio A d.o.o., Zagreb, Tuškanova 41

 

OCJENJIVAČKI SUD

 Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu od pet (5) članova:

Ocjenjivački  sud:

1. Nikola Popić, dipl. ing.arh. predstavnik Provoditelja, Predsjednik Os-a

2. Lovel Giunio, dipl. ing.arh., predstavnik Grada Dubrovnika

3. Dražen Pejković, dipl. ing.arh., predstavnik Provoditelja

4. Gordana Radman, dipl. ing.arh., predstavnik Raspisivača

5. Nikola Sršen, dr. med. dent.,  predstavnik Raspisivača

Zamjenica člana OS-a:

Dalia Đuratović, dipl.ing.arh.,predstavnica Raspisivača

Stručni savjetnik:

Vid Tapalović, dipl.oec., predstavnik Raspisivača

Tehnička komisija:

Ivica Jandrić, dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja

Andrea Vukojić, dipl.ing.arh., predstavnica Provoditelja

Tajnik natječaja:

Nenad Kondža, dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja

NAGRADE

Na natječaj  su u propisanom roku pristigla 3 (tri) rada, a jednoglasnom odlukom Ocjenjivačkog suda, dodijeljene su slijedeće nagrade:

PRVA NAGRADA u iznosu od 60.000,00kn neto dodjeljuje se radu pod šifrom „ B “

Autor: 

Dražen Colnago, dipl.ing.arh

Suradnici:

Živko Filipin, mag.ing.arch

Željko Kolar, mag.ing.arch

Vesna Špika, mag.ing.aedif

Marko Čagar, dip.ing.građ

Plakat 1, Plakat 2, Plakat 3, Plakat 4, Plakat 5, Plakat 6

DRUGA NAGRADA u iznosu od45.000,00 kn neto dodjeljuje se radu pod šifrom „ A “

Autori: 

Marko Chiabov, mag.ing.arch

Ria Tursan

Plakat 1, Plakat 2, Plakat 3, Plakat 4

TREĆA NAGRADA u iznosu od 30.000,00 kn neto dodjeljuje se radu pod šifrom „ C “

Autor:

Praxa za arhitekturu i dizajn d.o.o.

Jelena Miljanović, mag.ing.arch

Marijela Sviralić,mag.ing.arch

Plakat 1, Plakat 2, Plakat 3, Plakat 4,

KRITERIJI ZA ANALIZU I OCJENJIVANJE NATJEČAJNIH RADOVA

Pored usklađenosti rada s Programom i Uvjetima natječaja, u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga, pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud je valorizirao sljedeće:

  • ukupnu urbanističko-prostornu koncepciju (odnos prema izvornom projektu i okolišu:topografiji terena, hortikulturi i okolnim cjelinama),
  • arhitektonsko oblikovanje,
  • ekonomičnost i provedivost rješenja,
  • odnos prema parkovnim i zelenim površinama,
  • kvalitetu prostorno-funkcionalnih rješenja pojedinih sklopova,
  • provedivost i faznosti gradnje prilikom realizacije izgradnje u gradbenom i  imovinsko-pravnom smislu
  • Planirana okvirna sveukupna vrijednost investicije iznosi 15.000.000,00 kuna bez PDV-a, tj.5800kn/m2 bez PDV-a  trošakgrađenja i 1170kn/m2 za vanjsko uređenje.

Natječaj je proveden prema Pravilniku o natječajima s područja arhitekture i urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (NN 85/14) Hrvatske komore arhitekata, nahrvatskomjezikuilatiničnompismu.