• Povećaj tekst
  • Smanji tekst
  • Negativni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Čitljiv font
  • Reset

20/07/2022

Rezultati natječaja za izradu idejnoga arhitektonskog rješenja “Znanstveno-inovacijskog centra Sveučilišta u Splitu - ZIC“

Natječaj je urbanisitičko - arhitektonski, javni, opći, prvog stupnja složenosti, za realizaciju u jednom stupnju.
 
PREDMET NATJEČAJA je izrada idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja
“ZNANSTVENO-INOVACIJSKOG CENTRA SVEUČILIŠTA U SPLITU - ZIC“
Registarski broj natječaja je 121-22/ST-UA/NJN. Evidencijski broj javne nabave:VV/02/2022
 
 
INVESTITOR I RASPISIVAČ NATJEČAJA:
SVEUČILIŠTE U SPLITU, Ruđera Boškovića 31, 21000 Split
 
PROVODITELJ NATJEČAJA:
Ured ovlaštenog arhitekta Miljenka Bernfesta j.d.o.o., 10000 Zagreb, Trg Drage Iblera 7
 
PREDMET I SVRHA NATJEČAJA: je dobivanje najboljeg urbanističko-arhitektonskog rješenja novoga 
“ZNANSTVENO- INOVACIJSKOG CENTRA SVEUČILIŠTA U SPLITU - ZIC“
 
PRAVO SUDJELOVANJA:
U svojstvu autora imale su fizičke i pravne osobe i to kao autor pojedinac ili autorska grupa od više članova od kojih
najmanje jedan mora biti ovlašteni arhitekt, dipl. ing.arh. ili mag. ing.arch. Ostali uvjeti sudjelovanja bili su određeni
UVJETIMA NATJEČAJA.
 
KRITERIJ ZA OCJENJIVANJE:
- urbanistički i prostorni koncept u odnosu na širi i uži urbani  kontekst
- provedivost prostornog programa u odnosu na natječajni zadatak
- funkcionalne, estetske, oblikovne i prostorne kvalitete
- etapnost provedbe plana izgradnje
- racionalnost i ekonomičnost rješenja (na temelju orijentacijskih, poznatih i planiranih podataka,..)
- cjelovitost i uravnoteženost programskih i prostornih rješenja, kako u generalnoj koncepciji tako i kroz rješenja pojedinih segmenata u prostoru (namjena, formiranje građevinskih cjelina i volumena u odnosu na okolni prostor, režim prometa, zelenilo, vizure,...)
 
 
Ocjenjivački sud je radio u sastavu:
 
prof. Dario Gabrić; dipl.ing.arh., ovl. arh. (predsjednik Ocjenjivačkog suda)
prof. Tin Sven Franić, dipl.ing.arh., ovl. arh.
prof.dr.sc. Darovan Tušek, dipl.ing.arh., ovl. arh.
prof. dr. sc. Tomislav Kilić
prof. dr. sc. Leandra Vranješ Markić
 
Zamjenk člana Ocjenjivačkog suda:
Luka Petričević, mag.ing.arh., ovl. arh.          
 
Tehnička komisija: 
Frane Mimica, mag.ing.arh., ovl. arh.
Nikola Balić, mag.ing.comp.
 
Tajnik natječaja:
Miljenko Bernfest, dipl.ing.arh., ovl. arh. (br. 1260)
 
 
Na natječaj je u propisanom roku pristigao 7 radova, a odlukom ocjenjivačkog suda dodijeljene slijedeće nagrade:
 
 
PRVA NAGRADA u iznosu od 186.740,10 kn  bruto dodjeljuje se radu pod šifrom „05“
 
 
Autori: Lea Pelivan, dipl.ing.arh.; Toma Plejić, dipl.ing.arh.
Suradnja: Luka Bosnić, m.i.a.; Matija Poštenik, m.i.a.; Ria Tursan, m.i.a.; Nikša Laušin, dipl.ing.arh. - vizualizacije
 
 
                      
DRUGA NAGRADA u iznosu od 116.711,52 kn bruto dodjeljuje se radu pod šifrom „03“
 
 
Autori: Hrvoje Arbanas, Saša Košuta, Mario Kralj, Dora Lončarić, Martin Mertz, Vana Pavlić, Mario Peko, Luka Šen, ARGU Marko Gusić
 
 
 
TREĆA NAGRADA u iznosu od 70.027,19 kn bruto dodjeljuje se radu pod šifrom „04“
 
 
Autor: Pulsar Arhitektura d.o.o.
Autorski tim: Alen Leo Pleština ovl.arh; Dijana Pavlić, mag.ing.arh.; Petar Novak, mag.ing.arh; Antonio Hren, student
 
 
 
ČETVRTA NAGRADA u iznosu od 56.022,03 kn bruto dodjeljuje se radu pod šifrom „07“
 
 
Autor: Porticus d.o.o. za projektiranje, SplitSuradnici: Radna grupa arhitekata: Damir Rako dia; Nikola Mihaljević mis, Borna Radan mis,Sandro Žuljević, mia, Emil Dragičević mia
Vizualizacije: Ivo Kraljević
Izrada Makete: Antea Marinčić – stud. arh.
 
 
 
PETA NAGRADA u iznosu od 37.348,02 kn bruto dodjeljuje se radu pod šifrom „01“
 
 
Autori: Branko Krčum, mag.ing.arch.; Tomislav Odrljin, mag.ing.arch.
 
 
 
Natječaj je proveden u skladu s odredbama „Pravilnika o natječajima sa područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza“ Hrvatske komore arhitekata  i Udruženja hrvatskih arhitekata, (NN 85/14).
Otvorenje izložbe natječajnih radova i razgovor s ocjenjivačkim sudom je u petak 22. srpnja u 11 sati na adresi Ruđera Boškovića 31 (atrij sveučilišne knjižnice)
 
 
 
Ocjenjivački sud      
 
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.