• Povećaj tekst
  • Smanji tekst
  • Negativni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Čitljiv font
  • Reset

08/12/2021

Dani arhitekata 5.5 / STRUKOVNI STANDARDI I DIGITALNA TRANSFORMACIJA USLUGA / preuzimanje predavanja i video-linkova

Nakon održanih virtualnih Dana 5.5 / STRUKOVNI STANDARDI I DIGITALNA TRANSFORMACIJA USLUGA, koji su bili emitirani 1.12. i 2.12.2021. videoprijenosom iz Društva arhitekata Zagreba / DAZ omogućujemo vam preuzimanje predavanja i panel diskusija.
 
 
 
DAN 1 - 1.12.2021.
 
UVOD U DANE ARHITEKATA 5.5
Damir Mance, dipl. ing. arh., Odbor za standardizaciju usluga i BIM
 
BIM STANDARDI - MRKVA ILI BATINA? 
Vedran Orešić, dipl. ing. arh., Odbor za standardizaciju usluga i BIM
 
BIM STANDARDI – GDJE SE NALAZIMO?
Nives Coce, struč. spec. ing. aedif., Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
 
NIZOZEMSKA ISKUSTVA IMPLEMENTACIJE I STANDARDIZACIJE BIM-a
Andrija Matotan, Arhitekt, de Architekten Cie, Amsterdam, Nizozemska
 
buildingSMART, BIM U EDUKACIJI, BIM DICTIONARY
v. pred. Damir Mance, dipl. Ing. arh., Arhitektonski fakultet Sveučilište u Zagrebu, Odbor za standardizaciju usluga i BIM
izv. prof. dr. sc. Mladen Vukomanović, Građevinski fakultet Sveučilište u Zagrebu // putem video-veze
 
PANEL RASPRAVA: BIM STANDARDI (ZAŠTO I KAKVI SU NAM POTREBNI?)
Moderator: Vedran Orešić, dipl. ing. arh. Odbor za standardizaciju usluga i BIM
Sudionici: Univ. Prof. Dr. DI. Arch. Iva Kovačić, TU Wien // putem video-veze, Goran Anić mag.ing.aedif., ATP Projektiranje d.o.o., Davorin Oršanić, dipl.ing.arh., Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, izv. prof. dr. sc. Mladen Vukomanović, Građevinski fakultet Sveučilište u Zagrebu// putem video-veze
 
 
DAN 2 - 2.12.2021.
 
UVODNO PREDAVANJE - STANDARDI USLUGA U HRVATSKOJ DANAS 
Damir Mance, dipl. ing. arh., predsjednik Odbora za standardizaciju usluga i BIM
 
TEHNIČKI PROPIS O RACIONALNOJ UPORABI ENERGIJE I TOPLINSKOJ ZAŠTITI U ZGRADAMA
Nevena Štrbić, dipl. ing. građ., Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
 
POVJERENSTVO ZA STRUČNI NADZOR NAD RADOM ČLANOVA HRVATSKE KOMORE ARHITEKATA - OSNIVANJA KOMORA, EUROPSKA ASOCIJACIJA ARHITEKATA, ZAKONSKI OKVIR DJELOVANJA OVLAŠTENIH ARHITEKATA
Brankica Petrović, dipl. ing. arh., predsjednica Povjerenstva za stručni nadzor nad radom članova HKA
 
SODAA – OPTIMIZIRANJE RADNIH PROCESA I STANDARDIZACIJA
Matija Sedak, dipl. ing. arh., SODAarhitekti d.o.o.
 
AKTIVNOSTI HRVATSKE KOMORE INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA NA AKTUALIZACIJI PRAVILNIKA O STANDARDU USLUGA 
dr. sc. Matej Mihić, mag. ing. aedif., Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu / HKIG
 
PANEL RASPRAVA: STANDARDIZACIJA USLUGA - INDIVIDUALAN ILI INTERDISCIPLINARNI PRISTUP?
Moderator: Damir Mance, dipl. ing. arh., predsjednik Odbora za standardizaciju usluga i BIM
Sudionici: Brankica Petrović, dipl. ing. arh., predsjednica Povjerenstva za stručni nadzor nad radom članova HKA, dr.sc. Matej Mihić, mag. ing. aedif., Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu / HKIG, Damir Miljački, dipl. ing. el., Predsjednik odbora za zakonodavstvo i član upravno odbora HKIE, Damir Žaja, dipl. ing. stroj., Voditelj projektnog ureda, Klimaoprema d.d., Armando Vičić, Abilia d.o.o. / Adris grupa d.d.
 
 
ZAVRŠNA PANEL DISKUSIJA DANA ARHITEKATA 5.0
 
DANI ARHITEKATA 5.0 – PANEL RASPRAVA OGLEDALO STRUKE
Moderator: Branimir Rajčić, dipl. ing. arh., Upravni odbor HKA
Sudionici: Rajka Bunjevac, dipl. ing. arh., Predsjednica HKA, Zoran Boševski, dipl. ing. arh., Područni odbor Zagreb HKA, Kristina Perkov, mag. ing. arch., Odbor za zakonodavstvo HKA, Vesna Koščak MIočić-Stošić, dipl. ing. agr. - vrtlarstva i oblikovanja pejsaža, Odbor krajobraznih arhitekata HKA, Nikša Božić, dipl. ing. arh., predsjednik Odbora za urbanizam HKA, Damir Mance, dipl. ing. arh., predsjednik Odbora za standardizaciju usluga i BIM HKA