Hrvatska komora arhitekata komentirala Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju u savjetovanju s javnošću

Hrvatska komora je u savjetovanju s javnošću komentirala Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju, koje je na e-savjetovanju do 30.11.2022. do ponoći.

Pozivamo sve članove HKA da se svojim primjedbama i prijedlozima uključe u ovo e-savjetovanje od iznimne važnosti za naš prostor. 

 

POVEZNICA NA E-SAVJETOVANJE

PRIJEDLOG ZAKONA - PROČIŠĆENI TEKST

KOMENTAR HKA - OPĆE PRIMJEDBE

KOMENTAR HKA - PO ČLANCIMA