• Povećaj tekst
 • Smanji tekst
 • Negativni kontrast
 • Sivi tonovi
 • Čitljiv font
 • Reset

25/01/2024

Izbori i verifikacija adresa elektroničke pošte

U 2024. godini provest će se i u Hrvatskoj komori arhitekata izbori za vijeća područnih odbora, tijela i stegovna tijela Hrvatske komore arhitekata.

Odredbama Pravilnika o izborima Hrvatske komore arhitekata propisani su postupak i način izbora.

Članovi Komore imaju pravo birati i biti birani u tijela, vijeća područnih odbora i stegovna tijela Komore.

To pravo imaju članovi Komore s prebivalištem ili boravištem na području jednog od područnih odbora Komore.


Pravo glasovanja nemaju članovi koji podliježu jednom od ograničenja koja su:

 1. nepodmirena članarina do dana raspisivanja izbora - u cijelosti za godine koje prethode godini u kojoj se održavaju izbori, dakle za sve godine do 2024. godine
   
 2. status mirovanja
   
 3. pravomoćnom presudom izrečena stegovna mjera
   
 4. počasni članovi Komore.
   

Glasovanje će se ove godine u prvom krugu, za vijeća područnih odbora i Skupštinu Komore, provoditi elektroničkim putem kroz aplikaciju za glasovanje, za što je potrebno imati verificiranu osobnu adresu elektroničke pošte u sustavu elektroničkih imenika Komore.

Taj postupak je većina vas odradila pri prelasku na dostavu uplatnica za članarinu elektroničkom poštom, no ukoliko niste pozivamo vas da to što prije učinite kako biste mogli sudjelovati na izborima.

Provjeru i verifikaciju osobne adrese elektroničke pošte možete napraviti prijavom na vlastiti profil preko web stranice Komore pod Prijava i to svojim korisničkim imenom i lozinkom ili kroz sustav e-Građani.

Za dodatne informacije možete se obratiti tajništvu na arhitekti@arhitekti-hka.hr .