• Povećaj tekst
  • Smanji tekst
  • Negativni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Čitljiv font
  • Reset

21/06/2024

Javni poziv za isticanje kandidature za povjerenika hrvatskog nastupa na 19. Venecijanskom bijenalu arhitekture

Venecijanski bijenale ‒ 19. Međunarodna izložba arhitekture (19. Mostra Internazionale di Architettura) održat će se od 10. svibnja do 23. studenog 2025. pod ravnanjem umjetničkog direktora Carla Rattija s glavnom temom Inteligencija (Intelligens).
 
Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske, u suradnji s Udruženjem hrvatskih arhitekata, raspisalo je Javni poziv za isticanje kandidature za povjerenika hrvatskog nastupa na 19. Venecijanskom bijenalu arhitekture.
 
Javnim pozivom obuhvaćen je širok spektar praksi i promišljanja na području arhitekture i urbanizma. Međunarodna izložba arhitekture Venecijanskog bijenala smatra se najznačajnijim mjestom izlaganja i predstavljanja suvremene arhitektonske prakse i jedinstvena je prilika za stjecanje međunarodne prepoznatljivosti hrvatskih arhitekata. Venecijanski bijenale globalno je mjesto susreta arhitekata i umjetnika s međunarodnom publikom, kustosima i galeristima.
Prostor paviljona bit će odabran u dogovoru s arhitektom ili autorskim timom i kustosom izložbe.
 
Osnovni uvjeti kandidature
• Uz kandidaturu za povjerenika potrebno je priložiti biografiju.
• Kandidati moraju imati iskustvo i stručnost u području suvremene arhitektonske prakse te iskustvo u upravljanju manifestacijama međunarodne važnosti.
• Kandidati moraju dobro poznavati engleski jezik.
• Kandidature mogu biti istaknute isključivo u vlastito ime.
• Kandidatura treba sadržavati prijedlog koncepcije izložbe uz nužno obrazloženje povezanosti prijedloga s tematskim okvirom Bijenala.
 
Dokumentacija potrebna za kandidiranje projekta
• životopis kandidata za povjerenika
• opis prijedloga koji sadrži: tekstualni dio (do 10 kartica) i vizualnu dokumentaciju
 
a. koncepcija
b. odnos predloženog koncepta i teme Bijenala
c. suglasnost svih uključenih autora projekata/koncepta
d. osnovni tehnički parametri (multimedija, instalacija, postava izložbe, transport)
e. vizualna dokumentacija
f. procjena produkcijskih troškova nastupa po sljedećim stavkama:
– autorski honorari
– troškovi povjerenika i suradnika (putni troškovi, smještaj, telefoni itd.)
– troškovi produkcije
– ekspertne usluge (informatika, multimedija)
– transport, montaža, demontaža
– tiskani materijali
– PR, uređivanje i vođenje internetske stranice i društvenih mreža
 
Kandidature se predaju u elektroničkom obliku (USB, we-transferom), preporučenom poštom ili izravno u pisarnici Ministarstva kulture i medija, uz obavezu slanja maila na bijenale@min-kulture.hr kojim se Ministarstvo obavještava o načinu i vremenu predaje.
Kandidature s nepotpunom dokumentacijom kao i one koje ne stignu do navedenog roka neće biti razmatrane.
 
Rok predaje kandidature i objava rezultata
• Javni poziv otvoren je objavom na mrežnim stranicama Ministarstva kulture i medija.
• Rok predaje kandidature: 19. srpnja 2024. do 17 sati
• Objava rezultata na mrežnoj stranici Ministarstva kulture i medija.
 
Povjerenstvo i kriteriji za odabir projekta Venecijanskog bijenala – 19. Međunarodne izložbe arhitekture
O kandidaturi za povjerenika hrvatskog nastupa na Venecijanskom bijenalu – 19. Međunarodnoj izložbi arhitekture odlučit će, vrednovanjem cjelovite prijavljene kandidature, Povjerenstvo za odabir projekta u sastavu:
 
Tonči Čerina, arhitekt
Vjekoslav Gašparović, arhitekt, voditelj Stručnog savjeta UHA
Maja Kocijan, ravnateljica Muzejskog dokumentacijskog centra
Nevena Tudor Perković, predstavnica Ministarstva kulture i medija
Karin Šerman, prof. dr. sc., Arhitektonski fakultet
 
Prilikom odlučivanja Povjerenstvo za odabir projekta Venecijanskog bijenala – 19. Međunarodne izložbe arhitekture rukovodit će se sljedećim kriterijima:
1. odnos predloženog projekta i teme Bijenala
2. životopis kandidata
3. prethodno iskustvo u vođenju projekata međunarodne važnosti
4. usklađenost sredstava traženih za produkcijske troškove s kvalitetom predloženog projekta
5. razina kritičkog promišljanja arhitektonske prakse i inovativnost pristupa.
 
Donesena odluka bit će konačna i obvezujuća.
 
Protokol postupka selekcije: pismena obrazloženja ocjena i kriterija izbora selektora hrvatskog nastupa bit će objavljena uz rezultate Javnog poziva. Nakon donesene odluke o izboru povjerenika Ministarstvo kulture i medija provest će pregovarački postupak za sklapanje posebnog ugovora između povjerenika i organizatora izložbe.
 
Više informacija o temi 19. Venecijanskog bijenala arhitekture pronađite na POVEZNICI.