• Povećaj tekst
  • Smanji tekst
  • Negativni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Čitljiv font
  • Reset

01/07/2024

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za poticanje projekata članova Hrvatske komore arhitekata u 2024. godini

Na temelju članka 19. Statuta Hrvatske komore arhitekata („Narodne novine“ 15/2021) Upravni odbor Hrvatske komore arhitekata, nakon provedenog Javnog poziva za dodjelu financijskih sredstava za poticanje projekata članova Hrvatske komore arhitekata u 2024. godini, a na prijedlog Povjerenstva za ocjenu pristiglih prijava, na 2. sjednici održanoj 20. lipnja 2024. godine, donosi 
 
O D L U K U  o dodjeli financijskih sredstava za poticanje projekata članova Hrvatske komore arhitekata u 2024. godini
 
Članak 1.
Hrvatska komora arhitekata dodjeljuje financijska sredstva za poticanje projekata članova Hrvatske komore arhitekata u 2024. godini kako slijedi: 
 
1. Nika Keller (DRUŠTVO ARHITEKATA RIJEKA) / Projekt PAUN - seminar o provedbi arhitektonsko-urbanističkih natječaja – 650,00 eura
2. Tomislav Pavelić / ARGONAUT - ZAPISI S IZVORA, PITANJA ZA NAKON, izdavanje publikacije – 1.200,00 eura
3. Andrija Rusan / VEČERI U ORISU – 1.550,00 eura
4. Damir Sekulić / LINEAL - Arhitektonske razglednice – 1.100,00 eura
5. Gorana Stipeč Brlić (DRUŠTVO ARHITEKATA RIJEKA) / Publikacija „METROPOLIS: perspektive novog grada“ – 1.200,00 eura
6. Anamarija Šimunović / TURTLAN, Godišnjak Međunarodne ljetne škole u Grožnjanu – 1.000,00 eura
 
Članak 2.
Sa svakim odabranim prijaviteljem kojem su se odobrila financijska sredstva, Hrvatska komora arhitekata će sklopiti poseban ugovor u kojem će definirati međusobna prava i obveze. 
 
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.