• Povećaj tekst
  • Smanji tekst
  • Negativni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Čitljiv font
  • Reset

02/12/2023

Održan je stručni skup PREMA NOVOM SUSTAVU PROSTORNOG UREĐENJA / preuzimanje video-linkova i predavanja

U dvorani Hrvatske komore arhitekata je 29.11.2023. s početkom u 10 sati, u u organizaciji Odbora za urbanizam i Odbora za zakonodavstvo Hrvatske komore arhitekata održan stručni skup PREMA NOVOM SUSTAVU PROSTORNOG UREĐENJA povodom Svjetskog dana urbanizma. 
 
Uvodne pozdrave na početku stručnog skupa dali su predsjednica HKA, Rajka Bunjevac, zamjenik gradonačelnika Grada Zagreba, Luka Korlaet i potpredsjednik Vlade, ministar Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Branko Bačić.
 
Predsjednica HKA, Rajka Bunjevac istaknula je da arhitekti žele aktivno sudjelovati u kreiranju novog zakonskog prijedloga, kako bi na vrijeme usmjerili njegova polazišta ka novom, suvremenom sustavu prostornoga uređenja, iz razloga što arhitekti imaju jedinstvena znanja o suvremenim znanstvenim dostignućima i aktualnim tendencijama u upravljanju prostorom. Isto tako, dobro poznaju europske dokumente koje smo kao zemlja članica EU svi prihvatili i znaju kako se druge zemlje odnose prema svom prostoru. Arhitekti duboko vjeruju da naša zemlja zaslužuje bolje od ovoga što nam je sada propisano, te bi upravo ovaj stručni skup trebao biti forum za izmjenu ideja, iskustava i inspiracije kako bismo zajedno stvorili prostor koji će odražavati naše vrijednosti i zadovoljiti potrebe sadašnjih i budućih generacija.
Zamjenik gradonačelnika Grada Zagreba, Luka Korlaet istakao je da je 10 točaka arhitektonske struke za novi sustav prostornog uređenja kao polazišta za novi zakon o prostornom uređenju jako dobro izrađeno polazište za izradu novog zakona te da je podrška Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine neophodna, baš kao što je Grad Zagreb ima u cjelokupnom projektu obnove Grada Zagreba nakon potresa.
Potpredsjednik Vlade, ministar Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Branko Bačić najavio je izradu novog Zakona o prostornom uređenju kao i da Ministarstvo daje podršku struci, te da procesi prostornog planiranja i realizacije investicija moraju biti transparentni i jasni za sve dionike. Ministar Bačić najavio je također i da će se do kraja godine krenuti u osnivanje radne skupine za izradu prijedloga nacrta zakona u koju će se uključiti i predstavnici Hrvatske komore arhitekata.
 
U prvom bloku Nikša Božić (Odbor za urbanizam HKA) predstavio je polazišta usmjerena na ostvarivanje kvalitete prostora, participaciju javnosti u postupcima izrade prostorno-planskih dokumenata te mjere poticanja arhitektonske uspješnosti kroz afirmaciju provođenja urbanističko-arhitektonskih natječaja. 
Moderatorica panela bila je Kristina Perkov (Odbor za zakonodavstvo HKA), a sudionici panela Luka Korlaet (Grad Zagreb), Roman Šilje (UHA), Ingrid Gojević (MPGI) i Luka Krstulović (Odbor za zakonodavstvo HKA)
 
U drugom bloku Nikša Božić (Odbor za urbanizam HKA) predstavio je načela integralnog pristupa i interdisciplinarnosti u prostornom planiranju, potrebu uvođenja manje složenih procedura izrade prostornih planova kojima bi se mogao ostvariti pomak od statičkog ka dinamičnom planiranju koje može pratiti društveni i gospodarski razvoj. Istakli su se također izazovi uvođenja standardizacije u prostornom planiranju. 
Moderatorica panela bila je Gorana Ljubičić (Odbor za urbanizam HKA), a sudionici panela Sandra Jakopec (UHU), Dražen Arbutina (TVZ), Tamara Mihinjač Pleše (UHU) i Nives Mornar (ZZPUGZ / HKA).
 
U trećem bloku Nikša Božić (Odbor za urbanizam HKA) predstavio je temu trećeg bloka, što ga čine sustavi planiranja u odnosu na razine prostornih planova, izazovi u sustavu urbanističkog planiranja, problematika neadekvatnog sustava praćenja stanja u prostoru kao i neadekvatni instrumenti provedbe prostornih planova. 
Moderatorica panela bila je Jelena Borota (Odbor za urbanizam HKA), a sudionici panela bili su Bojan Linardić (MPGI-ZPR), Hrvoje Vidović (UHU),  Željka Kučinić (ZZPUZZ / HKA) i Željko Matijašec (Grad Zagreb).
 
Stručni skup „PREMA NOVOM SUSTAVU PROSTORNOG UREĐENJA“ uz zahvalu svima koji su sudjelovali u organizaciji i pratili skup danas, zaključili su predsjednica HKA, Rajka Bunjevac i predsjednik Odbora za urbanizam HKA, Nikša Božić citatom iz Strategije prostornog uređenja RH: U provedbi Strategije planira se kontinuirana suradnja sa znanstvenom i stručnom zajednicom vezana uz daljnji razvoj i utvrđivanje metoda, kriterija i standarda prostornog planiranja i praćenja stanja u prostoru, a osobito praćenja dinamičkih promjena koje brzo mijenjaju prostorno-razvojni kontekst i zahtijevaju pravodobno utvrđivanje novih načina djelovanja.
Istaknuli su također da se nadaju kako će ova strukovna polazišta za novi Zakon o prostornom uređenju (sažeta u Deset točaka arhitektonske struke za novi sustav prostornog uređenja) predstaviti dobar temelj da se kroz stručnu diskusiju i dijalog s predstavnicima nadležnog ministarstva utvrdi zajednički okvir suradnje na izradi novih zakonodavnih rješenja u području prostornog uređenja.
 
Program je bio održan uživo sa 50 prisutnih sudionika i online u realnom vremenu sa 300 prisutnih sudionika. Moderaotirca skupa bila je Romana di Giusto iz Odbora za urbanizam HKA:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
Fotografije: Romeo Ibrišević