Produljenje roka za potpisavanje projekata eOsobnom iskaznicom

U Narodnim novinama 65/2020 objavljene su Izmjene i dopune Pravilnika o obveznom sadržaju idejnog projekt  i Izmjene i dopune Pravilnika o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina, a koje se odnose na potpisivanje projekata:

Mogućnost potpisivanja projekata eOsobnom iskaznicom je produljena do 31. prosinca 2020. godine.