• Povećaj tekst
  • Smanji tekst
  • Negativni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Čitljiv font
  • Reset

28/03/2023

Rezultati javnog natječaja za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja DJEČJEG VRTIĆA HEINZELOVA-VUKOVARSKA

REZULTATI JAVNOG NATJEČAJA
 
za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja
 
DJEČJEG VRTIĆA HEINZELOVA - VUKOVARSKA
 
Registracijski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata 130-22/ZG-IUA/NJN
Evidencijski broj nabave Raspisivača natječaja 1874-2022-EMV , CPV: 71230000-9
 
RASPISIVAČ I NARUČITELJ NATJEČAJA (u daljnjem tekstu: Raspisivač)
GRAD ZAGREB, 10000 Zagreb, Trg Stjepana Radića 1 
OIB: 61817894937
Internetska adresa: www.zagreb.hr
odgovorna osoba Naručitelja: gradonačelnik Tomislav Tomašević
 
ORGANIZATOR I PROVODITELJ NATJEČAJA (u daljnjem tekstu: Provoditelj)
Studio A d.o.o., Grge Tuškana 41, Zagreb 
OIB: 75866788318
Tel: +385 1 455 11 44
Mob: +385 98 298 386
E-mail: nenad.kondza@gin.hr
Odgovorna osoba Provoditelja: Nenad Kondža, dipl.ing.arh., ovl. arh.
 
IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG ZADATKA, ODNOSNO PROGRAMA ZA PROVEDBU NATJEČAJA
GRAD ZAGREB
ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA
Republike Austrije 18, 10000 Zagreb
Stručni tim: Nataša Aralica, dipl.ing.arh. ovlaštena arhitektica 
 Jelena Bule, mag.ing.arch. 
 Dubravko Širola, dipl.ing.prom. 
 Dinko Brdarić, dipl.ing.prom.
 
VRSTA NATJEČAJA
Javni, opći, za realizaciju, I stupnja složenosti, jednostupanjski, anonimni, za izradu idejnog urbanističkoarhitektonskog rješenja dječjeg vrtića Heinzelova – Vukovarska.
CPV: Organizacija natječaja za arhitektonske projekte, Oznaka: 71230000-9, usluge projektiranja u arhitekturi, 
Evidencijski broj: 1874-2022-EMV
 
PREDMET I SVRHA NATJEČAJA
Dobivanje najboljeg idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja dječjeg vrtića Heinzelova – Vukovarska.
Odabrano rješenje poslužiti će kao podloga za izradu projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju zgrade dječjeg vrtića Heinzelova – Vukovarska.
Natječaj je raspisan i provodio se u skladu s Pravilnikom o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (NN 85/14) Hrvatske komore arhitekata kojeg su se svi sudionici natječaja bili obvezni pridržavati te u skladu s ZJN NN 120/16, 114/22.
 
PRAVO SUDJELOVANJA NA NATJEČAJU
Pravo sudjelovanja imale su sve pravne ili fizičke osobe bez obzira na mjesto sjedišta/prebivališta. Natjecatelj je imao pravo sudjelovanja, ako je u svojstvu autora imao jednu ili više stručnih osoba. 
Stručnost Natjecatelja bila je zadovoljena kada je barem jedan od autora Natječajnog rada ovlašteni arhitekt ili ovlašteni arhitekt urbanist upisan u imenik Hrvatske komore arhitekata ili uz odgovarajući dokaz države sjedišta natjecatelja za najmanje jednog člana autorskog tima, preslika diplome. 
 
ROKOVI NATJEČAJA
Početak natječaja bio je 23. studeni 2022. godine.
Natjecatelji su imali pravo dostaviti pitanja do 20. prosinca 2022. godine.
Rok predaje Natječajnih radova bio je 17. veljače 2023. godine do 15.00 sati na adresi: Studio A d.o.o., Zagreb, Grge Tuškana 41
 
KRITERIJI ZA ANALIZU I OCJENJIVANJE NATJEČAJNIH RADOVA
Pored usklađenosti rada s Uvjetima Natječaja (u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga) pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud se vodio sljedećim kriterijima:
- prostorni koncept u skladu s zatečenim kontekstom
- prostorno-funkcionalna kvaliteta rješenja
- funkcionalno-estetska kvaliteta arhitektonskog rješenja
- ocjena posebnosti natječajnog rada
- funkcionalnost, ekonomičnost i fleksibilnost rješenja u izvedbi i uporabi
- održivost i ekonomičnost arhitektonskog rješenja
- provedivost sukladno Natječajnom zadatku
 
Procijenjena vrijednost nabave u iznosu od 984.000,00 kn neto, odnosno 130.600,00 € (fiksni tečaj konverzije 7.53450) temelji se na ukupnom iznosu nagradnog fonda kao i naknadama i izradi projektno-tehničke dokumentacije.
Nagradni fond u iznosu od 184.000,00 kuna neto, odnosno 24.423,00 € (fiksni tečaj konverzije 7.53450).,- naknada radnim tijelima s materijalnim troškovima u iznosu od 38.640,00 kuna neto odnosno 5.128,41 € (fiksni tečaj konverzije 7.53450)
Vrijednost usluge izrade projektno – tehničke dokumentacije za koju se namjerava sklopiti ugovor, na temelju pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave, sukladno članku 133. stavak 1. ZJN NN 120/16,114/22, s ovlaštenom osobom za projektiranje prvonagrađenog rada koja ima dokaze sposobnosti propisane ZJN NN 120/16, 114/22 i u skladu s Pravilnikom ostandardu usluga Hrvatske komore arhitekata u iznosu od cca 800.000,00 kn neto odnosno 106.178,00 € (fiksni tečaj konverzije 7.53450). Usluga izrade projektno - tehničke dokumentacije obuhvaća izradu cjelovite projektne dokumentacije koja uključuje: Idejni projekt s prostornim prikazima, Glavni projekt, Izvedbeni projekt, Projekt okoliša, sve elaborate, troškovnike, Plan izvođenja radova (koordinator 1) kao i svu dokumentaciju koja je potrebna za ishođenje potrebnih dozvola, opremanje i uređenje okoliša sukladno pozitivnim propisima. Planirana vrijednost ukupne investicije iznosi 26.500.000,00 kn (bez PDVa), 9.000,00kn/m2.
Autor prvonagrađenog rada u obvezi je isporučiti 3D BIM/CAD/GIS model natječajnog rada georefernciran u HTRS96 TM, uklopjen u postojeći 3D model Grada Zagreba i službenu katastarsku podlogu, u multipatch obliku sa zatvorenim plohama i bridovima. Ovaj natječaj provodio se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu
 
OCJENJIVAČKI SUD
Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu od pet (5) članova:
Članovi ocjenjivačkog suda:
1. Nataša Aralica, dipl. ing. arh.,- predstavnik Raspisivača
2. Marko Dabrović, dipl. ing. arh.,- predstavnik Provoditelja 
3. Dominka Mladineo, dipl. ing. arh.,- predstavnik Raspisivača
4. Marin Mikelić, dipl. ing. arh., - predstavnik Provoditelja
5. Vedran Pedišić, dipl. ing. arh., - predstavnik Provoditelja, Predsjednik O.s. 
 
Zamjenik člana Ocjenjivačkog suda:
1. Nenad Kondža,dipl.ing.građ. - predstavnik Provoditelja 
 
Tehnička komisija:
1. Jelena Bule, mag.ing.arch.
2. Ivica Jandrić, dipl. ing. arh. 
 
Tajnica natječaja:
1. Andrea Vukojić, dipl. ing. arh.
 
NAGRADE
Na Natječaj je u propisanom roku pristiglo 27 (dvadeset i sedam) radova. 
Većinom glasova članova Ocjenjivačkog suda dodijeljene su nagrade:
 
Prva nagrada u neto iznosu od 73. 600,00 kn, odnosno 9.769 € (fiksni tečaj konverzije 7.53450)
dodjeljuje se radu pod šifrom 023
 
 
Autor: 
NEKOLIKO d.o.o. 
Hrvoje Arbanas, 
Mario Kralj, 
Dora Lončarić, 
Martin Mertz, 
Mario Peko, 
Luka Šen
 
 
Druga nagrada u neto iznosu od 46. 000,00 kn, odnosno 6.106 € (fiksni tečaj konverzije 7.53450)
dodjeljuje se radu pod šifrom 019
 
 
Autori: 
Goran Erent
Ivan Foretić
Suradnik: Lucija Sopina
 
 
Treća nagrada u neto iznosu od 27. 600,00 kn, odnosno 3.663 € (fiksni tečaj konverzije 7.53450)
dodjeljuje se radu pod šifrom 022
 
 
Autor: 
AO16 d.o.o.
Gorana Stipeč Brlić
Karla Ritoša
Damian Sobol Turina
 
Suradnici:
Mirta Stipeč, krajobraz
Zdenka Krušić, hidroinstalacije
Marko Šestan, strojarstvo
Goran Stipković, zaštita od požara
Dražena Matić, elektroinstalacije
 
 
Četvrta nagrada u neto iznosu od 22. 080,00 kn, odnosno 2.931 € (fiksni tečaj konverzije 7.53450)
dodjeljuje se radu pod šifrom 021
 
 
Autor: 
7111 d.o.o.
Saša Košuta
Vana Pavlić
 
Suradnici:
Nika Žagar
Mirna Udovčić
 
 
Peta nagrada u neto iznosu od 14. 720,00 kn, odnosno 1.954 € (fiksni tečaj konverzije 7.53450)
dodjeljuje se radu pod šifrom 018
 
 
Autor: 
Toni Lončar
 
 
 
VRIJEME I MJESTO ODRŽAVANJA IZLOŽBE PRISTIGLIH RADOVA :
Otvorenje izložbe je 3. 4. 2023. godine u 16 sati, u prostorijama ZgForum, Gajeva ulica 27, Zagreb.
Izložba će biti otvorena do 7. 4. 2023. godine.
 
Ocjenjivački sud