• Povećaj tekst
  • Smanji tekst
  • Negativni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Čitljiv font
  • Reset

31/01/2023

Verifikacija adrese elektroničke pošte - slanje uplatnica za članarinu

Upravni odbor Hrvatske komore arhitekata (dalje u tekstu: HKA) donio je Odluku o načinu dostave uplatnica za članarinu putem elektroničke pošte (KLASA: 025-03/22-01/06, URBROJ: 505-01-22-2).

Odlukom se utvrđuje način dostave uplatnica članovima putem elektroničke pošte koju su članovi dužni verificirati prije prvog slanja, te je tajništvo HKA-a zaduženo za osiguravanje tehničkih uvjeta dostave uplatnica elektroničkim putem i provedbu verifikacije elektroničke pošte.

Kako bismo cijeli postupak proveli na način da i dalje održimo visoki stupanj zaštite Vaših podataka članovima su u više navrata poslane poruke elektroničke pošte na adresu koja je u evidenciji HKA-a, s molbom da verificiraju adresu elektroničke pošte na koju žele da im HKA šalje uplatnice.

S obzirom na to da 20% članova do sada to nije učinilo ovim putem Vas molimo da to što prije učinite.

Preporučamo da nam potvrdite/dostavite svoju privatnu adresu elektroničke pošte kako bi se osigurao kontinuitet komunikacije bez obzira na eventualnu promjenu zaposlenja.

Potvrdu ili promjenu adrese možete poslati na adresu elektroničke pošte provjera-maila@arhitekti-hka.hr .

Osobne podatke i email adresu možete promijeniti i na stranici za uređivanje osobnih podatka, prema dolje navedenoj uputi:

HKA Profil

Svaki član komore arhitekata preko mrežne stranice HKA-a www.arhitekti-hka.hr može pristupiti uređivanju svojih osobnih podataka, uvidu u karticu te drugim mogućnostima koje se kontinuirano nadograđuju.

Dvije su mogućnost pristupa osobnim podacima:

1) Prijava preko sustava e-građani
2) Prijava dodjeljenim korisničkim imenom i lozinkom.

Prijava preko sustava e-građani

Klikom na gumb "Prijava" biti ćete preusmjereni na stranice e-građani gdje se možete prijaviti na jedan od uobičajenih načina.

Nakon ispravne prijave automatski ćete biti vraćeni na stranice komore, na podstranicu e-usluge. Ukoliko želite promijeniti svoje osobne podatke odaberite opcije HKA Profil.

Prijava dodjeljenim korisničkim imenom i lozinkom

Druga opcija je prijava preko postojećeg korisničkog imena i lozinke:

U polje korisničko ime (email) i lozinka upišite samo vama poznate podatke za prijavu i nakon toga kliknite na gumb označen sa dvije strelice.
Nakon prijave preko korisničkog imena i lozinke dobite ćete sve mogućnosti uređivanja profila OSIM opcija vezanih uz e-usluge.

Napomena: s obzirom da širi broj usluga preporučamo da se na stranice prijavljujete preko opcije e-HKA (putem servis e-građani).

Napominjemo da je ovakva obavijest za verifikaciju adrese elektroničke pošte poslana svim članovima bez obzira na njihov trenutni status i obvezu plaćanja članarine (aktivni član/mirovanje) te kako je dužnost članova HKA-a sukladno članku 10 Statuta HKA-a redovito obavještavati Komoru o svim podacima, odnosno promjenama podataka koji se odnose na pravo na obavljanje poslova iz područja gradnje i prostornoga uređenja, u roku od 15 dana od nastanka promjene.

HKA je voditelj obrade Vaših osobnih podataka. U svrhu dostave uplatnice za članarinu na temelju Odluke Upravnog odbora HKA-a, i legitimnog interesa obradit ćemo adresu elektroničke pošte koju verificirate kao valjanu za navedeno. Pristup Vašim osobnim podacima može imati posebno ovlaštena osoba određena od odgovorne osobe voditelja obrade i/ili druga pravna osoba koju ovlastimo, primjerice za održavanje sustava.

Uputa o pravima

Vaša prava su sljedeća:

Pravo na pristup: imate pravo dobiti od nas potvrdu o tome obrađuju li se Vaši osobni podaci, te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima. Informacije o pristupu uključuju - između ostalog - svrhe obrade, kategorije osobnih podataka o kojima je riječ, primatelje ili kategorije primatelja kojima su osobni podaci bili ili će biti otkriveni. Međutim, to nije bezuvjetno pravo i interesi drugih pojedinaca mogu ograničiti Vaše pravo pristupa.

Imate pravo dobiti kopiju osobnih podataka koji se obrađuju.

Pravo na ispravak: Imate pravo ishoditi od nas ispravljanje Vaših netočnih osobnih podataka. Uzimajući u obzir svrhe obrade imate pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, među ostalim i davanjem dodatne izjave.

Pravo na brisanje ("pravo na zaborav"): Pod određenim uvjetima, imate pravo ishoditi od nas brisanje Vaših osobnih podataka i mi možemo biti obvezni izbrisati takve osobne podatke.

Pravo na ograničenje obrade: Pod određenim uvjetima, imate pravo ishoditi od nas ograničenje obrade Vaših osobnih podataka. U tom će slučaju odgovarajući podaci biti označeni i mogu biti obrađeni samo u određene svrhe.

Pravo na prigovor: Pod određenim uvjetima, imate pravo na prigovor u bilo kojem trenutku na obradu Vaših osobnih podataka.

Pravo na prenosivost podataka: Pod određenim uvjetima, imate pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na Vas, koje ste nam pružili u strukturiranom, uobičajeno upotrebljivom i strojno čitljivom formatu i imate pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade, bez našeg ometanja.

Ukoliko smatrate da se Vaša prava ne poštuju, imate pravo podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Više o svojim pravima i načinu na koji voditelj obrade štiti Vaše osobne podatke kontaktirajte službenika za zaštitu podataka putem adrese elektroničke pošte: szop@arhitekti-hka.hr.