Webinar / Posebne uzance o građenju - preuzimanje video-linka i prezentacije

Webinar je održan 2.3.2022. u prostorijama HKA. Posebne uzance o građenju predstavo je Darko Jambreković, član radne skupine za izradu Posebnih uzanca o građenju.

Temeljem  javne ovlasti povjerene Zakonom o gradnji,  HGK i HUP, a uz prethodnu suglasnost Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva I državne imovine, obavili su u Narodnim novinama br. 137/2021  Posebne uzance o građenju,  sukladno poslovnim običajima i praksom u obveznim odnosima iz područja građenja, a u suradnji sa strukovnim udruženjima iz područja graditeljstva (komorama i drugim stručnim udrugama, drugim zainteresiranim subjektima i javnošću).  Primjenom uzanci na ugovore o građenju će se osigurati bolje uređenje odnosa naručitelja i izvođača radova u poslovima građenja.
 
U procesu utvrđivanja uzanci koji je trajao gotovo 7 godina, sudjelovali su brojni subjekti.  Posebne uzance o građenju koje smo do sada primjenjivali, donesene su 1977. godine i nakon toga nisu   mijenjane ili dopunjavane, pa su time sve manje odgovarale na aktualna pitanja graditeljske prakse.  Aktualne Posebne uzance o građenju donose brojne novine; uvedene su definicije nepredviđenih radova, podizvođača, vrsta jamstava, građevinske knjige, uređen je slučaj proturječja između projekta i troškovnika, propisana obveza naručitelja na izradu izvedenog projekta, predviđena obveza plaćanja VTR-a, izvedenih po nalogu naručitelja bez pisanog dodatka ugovora, podrobnije su definirane vrste ugovaranja cijena radova i promjene  tih cijena, prag rizika klauzule „fiksna cijena“ spušten  je na 3 %, definirano je značenje klauzule „ključ u ruke“, predviđene su okolnosti koje mogu biti razlogom za produženje roka građenja, precizirani su uvjeti uvođenja u posao izvođača, regulirani su odnosi izvođača i podizvođača,  propisan je krajnji rok za podnošenje zahtjeva za ugovornu kaznu, preciznije je uređeno ispostavljanje situacija, podrobnije je uređen jamstveni rok i naplata bankovnih garancija  za obveze iz jamstvenog roka, uređeno je pitanje jamstva za opremu koja se ugrađuje u građevinu, precizirana su pitanja završetka radova i primopredaje radova, uređeno je izdavanje okončane situacije i okončanog obračuna, uređeno pitanje raskida ugovora i nadležnosti arbitraže za rješavanje sporova.
 
Objavom Posebnih uzanci o građenju dobiven je kvalitetan okvir za ugovaranje građenja i praćenje procesa građenja kroz cijelo vrijeme ispunjavanja ugovora. Drugim riječima, ugovaranje izvođenja radova je značajno olakšano poslovnim subjektima, jer uzance uređuju velik dio najvažnijih elemenata koje je trebalo regulirati ugovorom.
 
PREUZIMANJE VIDEO-LINKA
 
PREUZIMANJE PREZENTACIJE (pdf)