Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem programa ''Fond za razvoj turizma u 2014''

Ministarstvo turizma objavilo je javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora pod nazivom “Fond za razvoj turizma u 2014. godini”. Poziv je otvoren do 31. listopada, a objavljen je s ciljem jačanja konkurentnosti turizma kroz razvoj javne turističke infrastrukture i očuvanje turističke resursne osnove – turističkih atrakcija. Sredstva su namijenjena za izradu projektne dokumentacije.

Iz sredstava Fonda za razvoj turizma financirat će se slijedeća područja:

I. Poticanje razvoja javne infrastrukture (Javna infrastruktura u turizmu su objekti javnih subjekata kojima se unaprjeđuje konkurentnost turističke destinacije razvojem različitih oblika turističke ponude (kulturni, zdravstveni, poslovni i drugi oblici turizma).

II. Očuvanje resursne osnove – turističkih atrakcija (1. objekti devastirane kulturne i povijesne baštine (dvorci, palače, kurije, utvrde, kuće tradicijske arhitekture, spomenici industrijske baštine, tradicijske radionice itd.) koji će se valorizirati kroz turizam kao objekti javne infrastrukture: muzeji, javni prostori za događanja i sl. ; 2. resursi prirodne baštine (nenaseljeni otoci, jezera, vodopadi, kanjoni, špilje,močvare, zaštićena prirodna područja i dr.) koji se valoriziraju kroz turizam).

Predlagatelji za područja financiranja I i II

Subjekti javnog sektora:

gradovi/općine, županije odnosno trgovačka društva u njihovom ili državnom vlasništvu, turističke zajednice.
javne ustanove nacionalnih parkova i parkova prirode.

Sredstva su namijenjena za:

a) izradu projektne dokumentacije:

- tehničke projektne dokumentacije (idejni, glavni, izvedbeni projekt, aktivnosti vezane za rješenje o uvjetima građenja ili lokacijsku i građevinsku dozvolu)

- programskih i projektnih studija razvoja pojedinih geografskih područja lokalne i raegionalne razine (npr. master planovi i dr)

- studija za realizaciju pojedinih/konkretnih projekata (studija zaštite okoliša, predstudija i studija isplativosti ulaganjai dr.)

b) pripremu ostale natječajne dokumentacije koja nedostaje investicijskom projektu javne turističke infrastrukture, a neophodna je za kandidiranje projekata za korištenje sredstava iz Strukturnih fondova Europske unijete za financiranje dijela nacionalnogsufinanciranja u slučaju pozitivne odluke o odobrenju sredstava fondova Europske unije.

c) investicije: izgradnja, uređenje i obnova javne infrastrukture

Ministarstvo sufinancira do 80% opravdanih/prihvatljivih troškova provedbe pojedinačnog programa ili projekta.Minimalni iznos odobrenih sredstava je 100.000,00 kn, a maksimalni iznos po pojedinom korisniku, odnosno projektu/programu je 2.000.000,00 kn, osim za trgovačka društva.Ukupna vrijednost projekta koji se kandidira za korištenje sredstava iz fondova EU, ne smije biti manja od 7.500.000,00 kn.

Dokumentaciju možete pogledati na stranici Ministarstva turizma.