Seminar "Primjeri izračuna primarne energije sukladno tehničkom propisu o racionalnoj uporabi energije (NN128/15) u sklopu glavnog projekta

PODRUČNI ODBOR HRVATSKE KOMORE INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE, PODRUČNI ODBOR HRVATSKE KOMORE INŽENJERA STROJARSTVA, PODRUČNI ODBOR HRVATSKE KOMORE INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA, PODRUČNI ODBOR HRVATSKE KOMORE ARHITEKATA

 

Vas pozivaju na zajednički seminar "PRIMJERI IZRAČUNA PRIMARNE ENERGIJE SUKLADNO TEHNIČKOM PROPISU O RACIONALNOJ UPORABI ENERGIJE (NN 128/15) U SKLOPU GLAVNOG PROJEKTA"

Seminar će se održati 25.svibnja 2017 godine u prostorima Fakulteta elektrotehnike i računarstva, Cara Hadrijana bb, 31000 Osijek (prostorija K2/1) s početkom u 10 h.

Polaznici seminara u Programu stručnog usavršavanja Hrvatske komore arhitekata ostvaruju tri (3) sata. Prisustvo na seminaru je besplatno.

Polaznici seminara se prijavljuju na obrazac koji je dostavljen zajedno s pozivom (svaki polaznik se prijavljuje u svoju matičnu Komoru).

Stručno usavršavanje će obrađivati primjer izračuna do isporučene i primarne  energije obiteljske kuće / malog poslovnog prostora u sklopu glavnog projekta. Ispitivativati će se utjecaj  pojedinih dijelova građevine (ovojnica, termotehnički sustav, električka trošila termotehničkog sustava, rasvjeta) na isporučenu i primarnu energiju građevine. Utjecaj pojedinih dijelova građevine na isporučenu i primarnu energiju promatrat će se s stanovišta izgradnje nove građevine i rekonstrukcije postojeće a u smislu ispunjenja uvjeta tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije NN (128/15).


U dijelu usavršavanja koji se odnosi na rekonstrukciju postojeće građevine, a u svijetlu najavljenih natječaja za obnovu višestambenih zgrada, obiteljskih kuća i odgojno obrazovnih ustanova, prikazat ćemo izračune smanjenja Qhnd-a, isporučene i primarne energije za postojeće i novo stanje.

Utjecaj ćemo promatrati za slijedeće zahvate na postojećim objektima:

1. Izolacija vanjske ovojnice i ugradnja novih otvora
2. Ugradnja energetski učinkovitog izvora grijanja
3. Izolacija razvodnih cijevi grijanja
4. Ugradnja termoregulacijskih ventila
5. Ugradnja frekventno upravljanih pumpi
6. Ugradnja energetski učinkovite rasvjete

 

Okvirni program seminara:

09:30 - 10:00 h - Prijava

10:00 – 10:45 h - Uvjeti tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije NN (128/15)
10:45 - 10:50 h - Pauza 5 min
10:50 - 11:35 h - Utjecaj arhitektonsko/građevinskog dijela na isporučenu i primarnu energiju
11:50 - 12:05 h - Pauza 15 min
12:05 – 12:50 h - Utjecaj termotehničkih sustava i rasvjete na isporučenu i primarnu energiju
12:50 - 13:00 – Pitanja polaznika (10 min)


Svi polaznici će dobiti "Kuharice za izračun do isporučene i primarne energije" uz pomoć ThroiumA+ aplikacije. Kuharice su koncipirane na način da projektante/certifikatore vode korak po korak do konačnih izračuna.

Za one koji žele znati više:

14:00 - 16:00 h radionica za zainteresirane - rad na primjeru s usavršavnja (svaki zainteresirani treba ponijeti svoje prijenosno računalo kako bi mogao raditi na primjeru uz savjetovanje s predavačima)

 

PRIJAVA