• Povećaj tekst
  • Smanji tekst
  • Negativni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Čitljiv font
  • Reset

08/12/2023

Stručni skup TEMA KLIZIŠTA U PROSTORNOM PLANIRANJU / 18.12.2023., Zagreb, Hrvatska komora arhitekata u 12 sati

Skup se održava povodom završetka istraživačkog projekta Hrvatske zaklade za znanost, LandSlidePlan, koji je polučio metodološka rješenja za izradu karata klizišta za primjenu u prostornom planiranju. 
Mjesto održavanje: Zagreb, dvorana Hrvatske komore arhitekata
Datum održavanja: 18. prosinca 2023. god. u 12 sati.
 
Program će biti održan hibridno, uživo u dvorani HKA-a u Zagrebu i online preko platforme MS Teams, putem ove POVEZNICE..
 
Za sudjelovanje uživo, molimo da prijave pošaljete na r.loher@arhitekti-hka.hr, zbog ograničenog broja mjesta u dvorani.
 
Prema programu stručnog usavršavanja HKA skup se vrednuje s tri (3) akademska sata.
Područje A / Tehnička regulativa - 2 h
Područje B / Prostor i okoliš - 1 h
 
Povodom završetka istraživačkog projekta Hrvatske zaklade za znanost, LandSlidePlan, Hrvatska komora arhitekata u suradnji s Rudarsko-geološko-naftnim fakultetom iz Zagreba i Građevinskim fakultetom iz Rijeke organizira stručni skup koji je u cijelosti usmjeren prema odgovornom upravljanju područjima u odnosu na prirodne opasnosti izazvane klizištima kroz prostorno planiranje. 
 
Zbog značajnih materijalnih, socioekonomskih i ekoloških šteta, kao i drugih gubitaka koji su posljedica klizišta, primjenjuju se različite tehnike i prakse kako bi se ublažile potencijalne štete i gubici. Pristup izbjegavanja područja na kojima mogu nastati klizišta vrlo rijetko je prihvatljiv, a također nema potrebe, niti je moguće u potpunosti zabraniti gradnju u područjima podložnim klizanju. Izuzetak su područja s velikim aktivnim klizištima. Ključni zadatak je odabrati najučinkovitiji pristup ublažavanju opasnosti i rizika od klizišta, te financirati i primijeniti najbolja rješenja. Za to je potrebno raspolagati podacima o tome gdje se nalaze klizišta, odnosno u kojim zonama mogu nastati nova klizišta. Za ostvarivanje ovog ključnog zadataka koriste se karte klizišta. Značajna smanjenja potencijalnih gubitaka i šteta mogu se postići kombinacijom mjera ublažavanja opasnosti od klizišta kroz prostorno planiranje i gradnju s mjerama upravljanja u hitnim situacijama. Budući da su klizišta rasprostranjena u različitim dijelovima Republike Hrvatske, a time i rizik za moguće nesreće i katastrofalne posljedice, za ublažavanje opasnosti i rizika od klizišta potrebno je uspostaviti sustavnu izradu karata klizišta na razini jedinica lokalne samouprave za što su nužne pretpostavke zakonodavni okvir i smjernice kroz prostorne planove više razine.
 
Na skupu, koji će se održati 18. prosinca 2023. s početkom u 12 sati u novoj dvorani Hrvatske komore arhitekata, sudjelovat će istaknuti hrvatski znanstvenici s dva hrvatska sveučilišta i stručnjaci iz prostornog planiranja i Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. 
 
U prva dva bloka održat će se edukativna radionica za sudionike skupa u trajanju od dva akademska sata. Prvi blok namijenjen je za: (1.1) dobivanje uvida u temu klizišta u kontekstu prostornog planiranja, sa sažetim pregledom iskustava u Republici Hrvatskoj (prije, danas i sutra); (1.2) sagledavanje štetnog utjecaja građenja na području s postojećim klizištima, kao i na području na kojemu mogu nastati klizišta; (1.3) upoznavanje s mogućnostima dobivanja prostornih podataka za izradu karata klizišta za primjenu na lokalnoj razini, s težištem na novim tehnologijama snimanja iz zraka laserskim skenerom (LIDAR-om). Drugi blok namijenjen je za: (2.1) stjecanje znanja o kartama inventara klizišta i kartama zoniranja podložnosti na klizanje te podacima i informacijama o klizištima koje iz njih dobivamo, a s kojima je nužno raspolagati za odgovorno upravljanje prostorom; (2.2) dobivanje uvida u primjenjivost karata klizišta u prostornom planiranju kroz praktične primjere; (2.3) zaključne teze i najavu teme Panel diskusije.
 
U raspravi kroz treći blok (panel rasprava u trajanju od jednog akademskog sata), predstavit će se zastupljenost teme klizišta u sustavu upravljanja prostorom, dostupnost podataka za prostorne planere i projektante o evidentiranim klizištima i/ili zonama u kojima prijeti opasnost od klizišta, kao i podataka o klizištima za planiranje geotehničkih istraživanja. Namjera je organizatora da se kroz raspravu o ovoj interdisciplinarnoj temi između znanstvenika, stručnjaka i predstavnika državne uprave zajednički utvrdi okvir za sustavnu izradu karata klizišta i sustavno prikupljanje podataka o klizištima (zakonski okvir, pravilnici, smjernice), zajedno s njihovom primjenom na svim razinama upravljanja prostorom.