Primjedbe Hrvatske komore arhitekata na Prijedlog pravilnika o prostornim planovima

Hrvatska komora arhitekata dala je primjedbe na Prijedlog pravilnika o prostornim planovima koje je usvojio Upravni odbor HKA-a na sjednici održanoj 15. rujna 2023. godine,  u sklopu e-Savjetovanja, koje je završilo jučer, 17. rujna 2023. godine, te je uputila prateće pismo ministru Branku Bačiću u kojem je istaknula ogromne probleme u uređenju prostora Republike Hrvatske i ukazala na nesagledive posljedice štetnog Zakona o prostornom uređenju na koje je arhitektonska struka ukazivala još u fazi njegova donošenja 2013.g. a koje su se potvrdile u proteklih deset godina.

e-Savjetovanje o Pravilniku o prostornim planovima provedeno je bez prethodnih konzultacija s arhitektonskom strukom. Unatoč suradnji s Ministarstvom prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine  prilikom donošenja Izmjena i dopuna Zakona o prostornom uređenju, te sastancima predstavnika HKA i Ministarstva vezanim za to, započeta konstruktivna suradnja Ministarstva i HKA nije nastavljena i prilikom rada na Pravilniku o prostornim planovima.

Ovaj se Pravilnik donosi u trenutku kada je već evidentno kako je i koncept Zakona o prostornom uređenju iz 2013. godine neprovediv i štetan te kada je jasno da je novi, stručno utemeljeni, zakon neophodan, a njegova izrada koju smo potakli i mi iz Hrvatske komore arhitekata Tezama za izmjenu zakonodavnog okvira iz područja prostornog uređenja u gradnje 2020.g. je već najavljena od strane Ministarstva. Hrvatska komora arhitekata i nadalje smatra da je hitno potrebno započeti rad na novom Zakonu o prostornom uređenju u izradu kojega će aktivno biti uključeni predstavnici arhitektonske struke.

Hrvatska komora arhitekata izražava najdublju zabrinutost zbog činjenice da se ovaj Pravilnik o prostornim planovima, kojim se u potpunosti mijenjaju standardi izrade prostornih planova, donosi bez provedenih testiranja i konzultacija s arhitektonskom strukom i uz ignoriranje višegodišnjih upozorenja prostornih planera da je ovako koncipiran Pravilnik nestručan, zasnovan na pogrešnim zamislima te da neće doprinijeti rješavanju nagomilanih problema u prostornom planiranju u Hrvatskoj.

Pravilnik se bazira na premisi provedbenog karaktera planova svih razina. Prilikom donošenja ali i tijekom deset godina pokušaja provedbe aktualnog Zakona, Hrvatska komora upozorava da je navedeni koncept stručno neutemeljen i neprovediv. Zakon je donesen 2013. godine, a u međuvremenu nije donesen niti jedan novi prostorni plan temeljem tog Zakona.

Potpuno su nesagledivi problemi na regionalnoj i lokalnoj razini koji proizlaze iz činjenice da prostorni plan državne razine ne postoji, niti je njegovo donošenje izgledno u bližoj budućnosti.

Stručna javnost nije imala mogućnost testiranja aplikacije za izradu prostornih planova prije slanja Pravilnika u e-savjetovanje već je pristup sustavu e-Planovi Editor predstavnicima struke odobren, nakon višekratno ponavljanog zahtjeva, tek u tijeku javnog savjetovanja, te kroz taj kratak period nije bilo moguće sustavno testirati i očitovati se na cjelokupan sustav razvijen na temelju ovog Pravilnika.

Budući da je izrada novog Zakona već najavljena od strane Ministarstva, smatramo neprihvatljivim da se sada donosi Pravilnik koji se temelji na zakonskim rješenjima od prije 10 godina za koja kontinuirano upozoravamo da su loša, neprovediva i stručno upitna.

Ako se ovaj Pravilnik donese, transformacija prostornih planova će, prije donošenja novog Zakona, započeti sukladno ovom Pravilniku. Uzmemo li u obzir da će predmetni novi Zakon uvjetovati i značajnu izmjenu ovog Pravilnika, odnosno i pratećih „e-modula“, mogu se očekivati i značajni problemi u tim e-modulima kod interpretacija prostornih planova „nove generacije“ i „još novije generacije“. Slijedom navedenog nije uopće opravdano donositi ovaj Pravilnik dok se ne donese najavljeni novi Zakon.

Smatramo da se ovaj proces, potpuno pogrešno, naziva „izrada planova nove generacije“. On je, zapravo, digitalizacija postojećih planova odnosno prevođenje starih planova, od kojih su neki stari čak 20-tak godina, u novi računalni modul e-Planovi. Republici Hrvatskoj treba novi, suvremeni Zakon o prostornom uređenju, a tek nakon toga izrada planova nove generacije kao kvalitativno novih prostornih planova.

Zaključno, zabrinjavajuće je da se ovako važan dokument donosi bez kvalitetnog dijaloga s prostornim planerima – osobama na kojima leže nastupajući procesi izrade novih prostornih planova. Nedovoljno kvalitetan i dobro testiran sustav izrade prostorno-planske dokumentacije, temeljen na zastarjelom i neprovedivom zakonu, uzrokovat će niz problema i zastoj, kako u samom procesu izrade i donošenja prostornih planova, tako i u njihovoj budućoj primjeni. O nemjerljivoj šteti za prostor Republike Hrvatske, da ne govorimo.

Hrvatska komora traži hitno zaustavljanje donošenja ovakvog Pravilnika te izradu novog, u suradnji s predstavnicima arhitektonske struke, koji bi bio temeljen na stručnim potrebama i na novim zakonskim rješenjima u skladu sa suvremenim postavkama prostornog uređenja.

 

Primjedbe na Pravilnik upućene u e-Savjetovanju možete vidjeti ovdje.