• Povećaj tekst
  • Smanji tekst
  • Negativni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Čitljiv font
  • Reset

22/12/2022

Rezultati anketnog natječaja za izradu idejnog urbanističkog rješenja Gradskog projekta Istočna obala u Splitu

Javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, I stupnja složenosti, anketni urbanistički natječaj
 
N A T J E Č A J
 
za izradu idejnog urbanističkog rješenja
 
GRADSKOG PROJEKTA ISTOČNA OBALA U SPLITU
 
Oznaka iz Plana nabave Raspisivača natječaja: MV-258/2022-PP
 
Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 126-22/ST-AU/NJN
 
RASPISIVAČ I INVESTITOR natječaja GRAD SPLIT, Obala Kneza Branimira 17, 21 000 Split, OIB: 78755598868, telefon: +(385) 021/310-309; e-mail: ivica.puljak@split.hr, ruzica.batinicsantro@split.hr, internetska adresa: www.split.hr, odgovorna osoba: Ivica Puljak, gradonačelnik, osoba za kontakt: Ružica Batinić Santro - 021/310-309
 
i
 
PROVODITELJ I ORGANIZATOR natječaja Društvo arhitekata Splita (DAS), Starčevićeva 24c, 21000 Split, koje zastupa predsjednica, Daša Gazde, dipl.ing.arh. OIB: 88950229770, e-mail: info@d-a-s.hr, odgovorna osoba: Daša Gazde, dipl.ing.arh.
 
 
OBJAVLJUJU REZULTATE NATJEČAJA
 
 
Na natječaj koji je trajao od 26.08.2022. do 29.11.2022. pristiglo je 12 radova, od toga u propisanom roku prema točki 3.4 Uvjeta natječaja, do 29.11.2022. do 16:00h 12 radova.
 
Ocjenjivački sud u sastavu: Edo Šegvić, dipl.ing.arh., predstavnik Raspisivača, predsjednik OS, Ivica Puljak,  gradonačelnik, predstavnik Raspisivača, Ines Berlengi, dipl.ing.arh., predstavnica Raspisivača, Robert Duić, dipl.ing.agr., predstavnik Provoditelja, Jasminka Pilar-Katavić, dipl.ing.arh., predstavnica Provoditelja, Hrvoje Šmidihen dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja i Ivica Trumbić dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja s većinom glasova, na 3. sjednici održanoj 18. prosinca 2022., je donio sljedeće odluke:
 
 
1.  NAGRADA U NETO IZNOSU OD  208.000,00 kn (27.606,34 EUR) - rad pod šifrom “04”
 
 
Autoir:
Ivana Bakotić, mag.ing.arh.
Josipa Menegelo, dipl.ing.arh.
 
Suradnici:
Jelena Duplančić, mag.ing.arh., Split
Mariana Bucat, dipl.ing.arh., Split
Ivan Milas, dizajner, Split
Žarko Tičinović, grafički dizajner
 
 
 
2.  NAGRADA U NETO IZNOSU OD  130.000,00 kn (17.253,97 EUR) - rad pod šifrom “12”
 
 
Autor:
Porticus d.o.o. za projektiranje, Split
 
Suradnici:
Radna grupa arhitekata:
Damir Rako, dia
Nikola Mihaljević, mia
Sandro Žuljević, mia
Borna Radan, mia
 
Vizualizacije: Ivo Kraljević
Tehničke dorade: Dora Tadin, Vana Roje, Slavko Rodin, Marjan Okuka (stud. arh.)
 
 
 
3.  NAGRADA U NETO IZNOSU OD  78.000,00 kn (10.352,38 EUR) - rad pod šifrom “09”
 
 
Autori:
Martina Ljubičić, dipl.ing.arh.
Ozana Palić, mag.ing.prosp.arch i urbani planer
Eduard Katačić, dipl.ing.arh.
Ute Schneider, dipl.ing.arh.
Tadej Glažar, dipl.ing.arh.
Antonio Vukičević, mag.ing.arch.urb.
Niko Borković, mag.ing.arch.urb.
 
Suradnici:
Promet i infrastruktura:
Violeta Peran
Iva Kotarac
Vladimir Miličić
Jure Granić
 
Urbano šumarstvo:
Fran Poštenjak
 
Obnovljivi energetski sustavi:
Izv.Prof.dr.sci. Vinko Lešić
 
Kružno gospodarenje – materijali:
Izv.Prof.dr.sci. Marijana Serdar
 
Strateško planiranje:
Doc.dr.sci. Ivana Katurić
Ana Devčić
 
Klimatske promjene:
Prof.dr.sci. Ivana Herceg Bulić
 
Vizualizacije:
Ivan Britvić
 
Grafički dizajn:
Andrea Bijelen
 
 
 
4.  NAGRADA U NETO IZNOSU OD  62.400,00 kn (8.281,90 EUR ) - rad pod šifrom “07”
 
 
Autor:
Vedran Duplančić
 
Suradnik:
Daniel Josip Bavčević
 
 
 
5.  NAGRADA U NETO IZNOSU OD  41.600,00 kn (5.521,27 EUR) - rad pod šifrom “08”
 
 
Autori:
Marko Murtić
Viktor Vdović
Mak Murtić
Nada Milišić
 
Suradnici:
Konačni element d.o.o. Petar Mihanović – konzultant za promet
 
 
 
6.MJESTO - rad pod šifrom “11”
 
Autori:
PAPIRIOLOVKA arhitektonski studio
Blaž Maričić, ovl.arh.
Mario Miljak, mag.ing.arch.
Nives Fucijaš, mag.ing.arch.
 
Suradnica:
Gordana Parat, mag.ing.aedif.
 
 
7.MJESTO - rad pod šifrom “06”
 
Autori:
Katja Stubnya dipl.ing.arh.
Nora Dešković mag.ing.arch.
Marija Akulina Čović mag.ing.arch.
Mislav Bauk mag.ing.arch.
 
Suradnici:
Ivana Mimica, univ.bacc.ing.arch.
Bruna Maslo, univ.bacc.ing.arch.
Nikol Šego, univ.bacc.ing.arch.
 
 
 
IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG ELABORATA je Urbi & archi d.o.o., Šižgorićeva 24, Split
Janja Novaković dipl.ing.arh., ovl. arhitektica i urbanistica (A 4755, A-U 2)
 
Za ocjenu radova imenovan je bio Ocjenjivački sud u sastavu od sedam (7) članova:
 
Predsjednik ocjenjivačkog suda:
Edo Šegvić, dipl.ing.arh., predstavnik Raspisivača,
 
Članovi ocjenjivačkog suda:    
Ivica Puljak,  gradonačelnik, predstavnik Raspisivača
Ines Berlengi, dipl.ing.arh., predstavnica Raspisivača
Robert Duić, dipl.ing.agr., predstavnik Provoditelja
Jasminka Pilar-Katavić, dipl.ing.arh., predstavnica Provoditelja
Hrvoje Šmidihen dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja
Ivica Trumbić dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja
 
Zamjenice članova OS-a:
Ana Grgić, dip.ing.arh., predstavnica Provoditelja
Kristina Perkov mag.ing.arch., predstavnica Provoditelja
 
Stručni savjetnici:
Dražen Pejković, dipl.ing.arh., Grad Split
Ante Martinis, dipl.ing.građ., LU Split
Domagoj Bublić, HŽ Infrastruktura
dr. sc. Radoslav Bužančić, KO u Splitu, Ministarstvo kulture i medija RH
Mario Šimundić, dipl.ing.građ., Hrvatske Ceste
 
Tehnička komisija:
Gorana Barbarić, mag.ing.arch., predstavnica Provoditelja
Jere Kuzmanić, dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja
 
Tajnica natječaja:
Janja Novaković, dipl.ing.arh., predstavnica Provoditelja
 
SVRHA I CILJ PROVEDBE JAVNOG NATJEČAJA
 
Osnovni ciljevi provedbe anketnog urbanističkog natječaja su:
- prikupljanje, analiza i odabir većeg broja urbanističkih rješenja za područje Istočne obale, na temelju kojih će Ocjenjivački sud definirati preporuke za daljnja postupanja vezana uz razvoj ovog prostora i po potrebi preporuke za reviziju važećih planskih odredbi GUP-a i PPUG-a Splita
- prikupljanje, analiza i odabir većeg broja idejnih prometnih rješenja novog kolnog pristupa i izlaza iz Gradske luke
- prikupljanje, analiza i odabir većeg broja prometnih rješenja za kvalitetnije povezivanje prostora Istočne obale s prostorom gradskog projekta Kopilica.
 
Opći ciljevi i zadaci za predložena urbanistička rješenja:
1. Urbanističko rješenje potrebno je uklopiti u cjelovitu sliku Gradske luke, kao najznačajnijeg javnog prostora grada Splita, u prostornom, funkcionalnom, simboličkom i oblikovnom smislu.
2. Urbanističko rješenje treba dati prijedlog sveobuhvatne urbane regeneracije ovog prostora, transformacije prostora s „izgubljenim identitetom“ i stvaranja novog identiteta.
3. Urbanističko rješenje, osim u prostor Gradske luke, treba kvalitetno integrirati u kontaktno područje sjeverno i istočno od obuhvata – povezivanjem u prometnu mrežu s naglaskom na pješački i biciklistički promet, odabirom oblikovanja i sadržaja, zaštitom vrijednih vizura itd.
4. Urbanističko rješenje treba ponuditi inovativna prostorna rješenja, temeljena na postavkama zelenih i održivih gradova. Vrijednost i potencijal lokacije treba sagledati prema ekološkim, društvenim i ekonomskim kriterijima.
5. Od urbanističkih rješenja traži se fleksibilnost (u fazama realizacije, načinu korištenja, predloženim sadržajima i oblikovanju, itd.).
6. Potrebno je predložiti program izgradnje i uređenja prostora, sa sadržajima i kapacitetima, u skladu s prethodno navedenim ciljevima.
7. Prometno rješenje pristupa i izlaza iz luke treba biti detaljno razrađeno, s provjerenim tehničkim karakteristikama (poprečni profili, nagibi i radijusi zakrivljenosti prometnica).
 
Natječaj je proveden prema Pravilniku o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (NN 85/14) čijih su se odredbi svi sudionici natječaja bili dužni pridržavati.
 
Za Ocjenjivački sud:
 
Janja Novaković, dipl.ing.arh., tajnica natječaja