3. Međunarodni dan krajobraza Vijeća Europe

Dana 20. listopada 2019. godine, obilježava se treći Međunarodni dan krajobraza Vijeća Europe na temu “KRAJOBRAZ I VODA“.

Budući da je Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja nacionalna kontakt točka za provedbu Konvencije o europskim krajobrazima Vijeća Europe, MGiPU je odlučilo taj događaj obilježiti simpozijem na temu „Voda u urbanom krajobrazu“.

Plenarni dio simpozija organiziran je u suradnji s Hrvatskim vodama, kao poludnevno događanje, u petak 18. listopada 2019. godine s početkom u 12 sati.

U nedjelju, 20. listopada planiran je terenski obilazak područja značajnog krajolika Savica u Zagrebu, u suradnji i pod stručnim vodstvom JU Maksimir, koja tim prostorom upravlja.

Krajobraz obuhvaća prirodna, ruralna, gradska i prigradska područja, uključujući kopno, područja kopnenih voda i morska područja. Voda, osim egzistecijalnog, nutritivnog, gospodarskog značaja predstavlja i bitnu sastavnicu krajobraza, izraz je raznolikosti kulturne i prirodne baštine, identiteta područja te važan činitelj kvalitete života u urbanim i ruralnim naseljima.

Pojačani rizici antropogenih utjecaja uslijed urbanizacije, gospodarskih aktivnosti, razvoja prometne i ostale infrastrukture s jedne strane i njihovog izostanka s druge, utječu na prostor te time i urbani krajobraz. U ozračju aktualnih izazova s kojima su urbana područja suočena, a proizlaze iz klimatskih promjena, onečišćenja okoliša i fizičke devastacije prirodnih i kulturnih vrijednosti, ovogodišnjom temom nastoji se podići razina svijesti stručne i ostale javnosti o vrijednosti i značaju vode kao sastavnice  krajobraza, njenom potencijalu u traženju  odgovora na suvremene izazove, ali i promociji njene zaštite i očuvanja u kontekstu identiteta prostora i njegove kvalitete za svakodnevni život.

Program simpozija i prijave se nalaze na sljedećoj poveznici.

Za sve dodatne informacije slobodno se obratite:

Ingrid Gojević (ingrid.gojevic@mgipu.hr, tel: 01 3782 452, 099 2586 156) ili

Martina Vidaković (martina.vidakovic@mgipu.hr, tel: 01 3782 482